Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Vad gör Kommunal för räddningstjänsten?

Ibland får jag höra – ”Vad gör Kommunal för räddningstjänsten?” Jag började söka information kring detta istället för att lyssna på ”alternativ fakta”, och jag blev förvånad men också överraskad vad Kommunal faktiskt gör och kan göra för räddningstjänsten.

Fortsätt läsa

Till att börja med är Kommunal en förening som bygger på medlemmar och medlemsinflytande i form av en demokratisk grund. Det kan ibland upplevas ”trögt” och att det ska ”dras i långbänkar”, men det är också det som utgör demokratin och att det faktiskt är medlemmarna som kan påverka i organisationen.

Man kan ta det som en jämförelse till arbetslivet där medarbetarna har möjlighet att påverka i MBL och kollektivavtal via Kommunal.

Varför har jag då valt Kommunal?

Om jag nu vill vara med i en förening måste jag först ta reda på om den föreningen har möjlighet att utföra och påverka det jag vill och kan.

Jag kan ibland höra: ” Vill du spela innebandy ska du vara med i en innebandyförening och inte en hockeyförening och tro att du får det du vill och kan”.

Åter tillbaka till vad Kommunal gör för räddningstjänsten, där jag absolut inte kommer djupdyka i aktiviteterna.

Något som säkert är ganska självklart är att Kommunal förhandlar löpande kollektivavtalet, och då tänker jag i första hand på HÖK (Huvudöverenskommelse), Bilaga E, och RIB- avtalet. Det löper under olika långa tidsintervaller beroende på vad man kommer överens om som parter.

Allt detta är en process där det är två parter som vill få ut så mycket som möjligt från varandra, det innebär att ibland måste man ge för att få tillbaka något annat och samtidigt måste man ta hänsyn till alla de motioner som medlemmarna har lämnat in. Återigen, medlemmarna påverkar.

Något som är ständigt aktuellt i dagsläget är de förhandlingar som sker på pensionsavtalet (KAP-KL, AKAP-KL). Kommunal har en delegation bestående av flera olika yrkesgrupper och personer, bland dessa är det tre från räddningstjänsten, men även motioner från medlemmar som påverkar i frågan.

Om man tittar lite mer övergripande kring frågor som Kommunal driver och där medlemmar från räddningstjänsten över hela landet är uttagna i olika grupper för att driva frågan för Kommunal, finner jag väldigt många grupper och aktiviteter.

Friska brandmän är nog den som de flesta känner till, där Kommunal har varit en part som drivit på i frågan. Kommunal sitter också med i standardisering av allt som berör räddningstjänsten som till exempel larmkläder och räddningsutrustning.

Kommunal har grupper som arbetar med utryckningsförarutbildning och driver på i frågan om ett internationellt förarbevis för utryckningsförare. Man har en grupp som arbetar med befälsfrågor och kvalitetssäkra befälsutbildningar. Något som är högst aktuellt är frågan kring hot och våld mot blåljuspersonal där Kommunal är en viktig aktör. Kommunal har också lyft frågan kring ensamarbete och driver på i den frågan, utifrån medlemmarnas önskemål och upplevelser.

Detta är arbeten som sker centralt i Kommunal, men tittar man lokalt på varje enskild räddningstjänst så sker det ännu mer arbete där medlemmar verkligen kan påverka genom att lyfta frågor och driva på i frågor som rör deras egna arbetsplatser via Kommunal.

Under mina år som aktiv medlem har jag lärt mig att det finns sällan ”Quick -fix”, utan det är ett långsiktigt arbete där medlemmarna är grunden till frågorna. Desto fler som är aktiva kan man nå långt i det fackliga arbetet för att förbättra eller bara bevara det som upplevs viktigt i din anställning.