Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Standardisering – ett viktigt verktyg för arbetsmiljön inom räddningstjänsten

Vad spelar standardisering av skyddsutrustning och materiel för roll inom räddningstjänsten? Vad händer om vi inte har den kontrollen och vilka jobbar med frågorna?

Fortsätt läsa

Standarder syftar till förbättrad säkerhet med ett kvalitetsmärke, minskade kostnader, förbättrad arbetsmiljö, samt som miljö- och konsumentskydd. För att kunna arbeta på ett säkert och effektivt sätt som brandman är rätt utrustning en förutsättning.

Inom räddnings­tjänsten finns standarder för personlig skyddsutrustning som andningsskydd, skyddskläder, hjälmar, stövlar och handskar. Brandbilar och allt materiel som finns i brandbilen omfattas också till stora delar av standarder och CE-märkning.

Exempelvis måste hjälmarna klara av kontakt med brand, stå emot ras, skydda vid räddningsinsatser i vattenmiljöer med is eller båtar. Standardisering säger att man egentligen ska ha fyra olika hjälmar för att svara upp mot vad skyddet ska vara anpassat till. Med hjälp av tillverkare och fackliga organisationerna skapas idag hjälmar som klarar av fler händelser än en. Därför behöver ingen ta med sig fyra hjälmar ut på ett larm.

Vilken del har Kommunal i standardiseringsarbetet?
Huvudprincipen är att ett standardiseringsprojekt finansieras av de företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som är med och tar fram en viss standard.

Kommunal är en viktig intressent och har tillsammans med olika myndigheter under många år arbetat med standardiseringsarbetet, både nationellt och internationellt. Arbetet omfattar både den fysiska arbetsmiljön men även den psykiska delen. Kommunal deltar i en större internationell grupp som arbetar med skyddsutrustningen – allt från kläder och hjälmar till brandmaterial. Detta arbetar man också med på nationell nivå.

Ett annat nationellt arbete som Kommunal deltar i sedan mitten av 1980-talet gäller fordon genom projektet basbilar. Andra parter i basbilsprojektet är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), arbetsmiljöverket och arbetsgivarna.

För en bättre arbetsmiljö
Standardisering kanske låter byråkratiskt och formellt, men handlar om att skapa en säker arbetsmiljö för våra medlemmar. Utan standardisering försvinner de förutsättningarna. Vi fortsätter med detta arbete under kommande möten nu i december, nationellt och internationellt. Mer om det kommer här på bloggen framöver.