Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Givande utbyte om villkoren för brandmän under nordiskt möte

Hur kommer det sig att flickor leker vissa lekar och pojkar leker andra – och vad leder det till? Vad beror det på att vi återfinner främst kvinnor inom vissa yrken och arbetsmarknader och män inom andra? Vad menas med norm och vad menas med makt? Det här var frågor som Charlotte Signal lyfte under sin föreläsning på den nordiska brandkonferensen KNS som ägde rum i Helsingfors i veckan som gick. Det var en mycket uppskattad föreläsning som fick alla deltagarna att tänka till ett varv extra.

Frågorna var många under föreläsningen, precis som frågorna om jobbet inom räddningstjänsten i Norden som konferensen handlade om.

Under dagarna tre diskuterades ämnen som

  • Utbildning
  • Jämställdhet och mångfald. Hur ser vi på olikheter? Hur ska man vara för att vara ”normal”? Vilken mall ska man uppfylla för att bli accepterad?
  • Hälsan för våra brandmän – fysiskt och psykosocialt. Cancer, hot & våld.
  • Brandmännens status. Hur ser tredje man på oss som brandmän?

Några frågor har vi svar på, men andra är framtidsfrågor som inte har något svar ännu. Men de stora övergripande frågorna var: Hur ser det ut inom räddningstjänsten i Norden och vart är den på väg?

Svenska delegationen på KNS brandkonferens i Helsingfors september 2016

Från Kommunal deltog elva brandmän, brandbefäl och ombudsmän vid konferensen i Helsingfors. Övre raden fr v Stefan Magnusson, Christian Skeppar, Anders Jonsson (ombudsman), Jonas Herle (bakom Anders), Frans Persic (förbundsstyrelsen), Per-Albin Halldin. Nedre raden fr v Joakim Ekholm, Cathahrina Wennström, Mona Hjortzberg (ombudsman), Erika Karlsson, Mia Mattila

Det var en mycket givande konferens med många intryck och stort engagemang och vi fick med oss många viktiga lärdomar hem.

Vi fick se hur det ser ut i andra länder och visa våra grannländer vad vi arbetar med. Det som varit framgångsrikt men också det som inte gått lika bra.

Finland har till exempel ett mycket framgångsrikt arbete mot cancer hos brandmän. De har tagit konceptet Friska brandmän och har även tittat på vårt jämställdhetsarbete, till exempel nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten, och skapat ett eget nätverk. Vi fick information om Norges nya brandskola och dess utbildning och där kunde vi ge några goda råd på vägen.

Men det viktigaste är att vi alla jobbar med förändringar och förbättringar för våra brandmän. Det målet har vi alla.