Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Obligatorisk vaccination för personal inom vård och omsorg- är det lösningen?

Ett ganska hett ämne just nu är diskussionerna om arbetsgivare kan kräva obligatorisk vaccination eller inte. Idag tisdag 4/1-2022 så hade P4 Gävleborg en hel förmiddagssändning om den frågan.

Moralisk plikt eller piska?

Bakgrunden till programmet var dels det uttalande som Statens medicinskt-etiska råd gjort, där de säger att ”Alla som arbetar inom vård och omsorg har en moralisk plikt att vaccinera sig”

Den andra delen i bakgrunden till inslagen var att Region Dalarna nu bestämt att det är obligatoriskt att vara vaccinerad för att få arbeta patientnära i regionens verksamheter. De har även uttalat att det inte är okej att tacka nej till en erbjuden omplacering, följden av det blir avslut av anställningen.

Flera kommuner har dessutom bestämt sig för att kräva vaccinationsintyg vid alla nyanställningar.

Hur ser vaccinationsgraden ut då?

I Gävleborg är 85% av de anställda i äldreomsorgen vaccinerat sig, i Uppsala län är motsvarande siffra 86%.

I den slutna somatiska vården inom regionernas verksamheter är siffran 95% av de anställda, samma siffra för båda länen.

Inom LSS är siffrorna 85% respektive 86% och inom hemtjänsten är andelen 83% i Gävleborg och 86% i Uppsala län.

Dessa siffror kommer ifrån statistik från Folkhälsomyndigheten, så de får anses vara ett trovärdigt underlag.

Vad tycker Kommunal- det var den heta frågan.

Kommunal var tidigt ute och krävde att all exponerad personal inom vård ,skola och omsorg skulle prioriteras och erbjudas vaccination tidigt i vaccinationsprocessen. Sveriges politik  var att erbjuda riskgrupper först och sedan efter ålder, där de äldsta fick erbjudandet först.

Kommunal är också varit positiva att arbetsgivare tar sitt ansvar för att så långt det är möjligt erbjuda vaccination på arbetstid.

Men, och det är viktigt, vi anser också att det starka skyddet i grundlagen för anställda av det allmänna (stat, kommun eller region), mot påtvingade kroppsliga ingrepp är viktigt. Det finns dessutom ett starkt sekretesskydd, du som anställd är inte skyldig att uppge om du är vaccinerad eller inte. En lag är lag och gäller tills den ändras vilket bara kan göras genom ett riksdagsbeslut.

Är vaccination den enda lösningen?

Det är trots allt så att de allra flesta har valt att vaccinera sig. Jag tänker att medlemmar i Kommunal är som de flesta andra medborgare i Sverige, de finns de som inte vill eller kan vaccinera sig, av olika skäl.

Att lägga ett moraliskt ansvar på anställda i vården är att starkt förenkla denna brännande fråga. Smittan finns i samhället fast många valt att vaccinera sig. Det räcker inte med det för att ge ett fullgott skydd för varandra, oavsett om du är vårdgivare eller vårdmottagare.

Vad kan vara lösningen då?

Kommunal har sedan länge belyst och tryckt på att behövs högre bemanning i vården för att säkerställa god omsorg. Den högre bemanningen ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Det var dessutom en av Coronakommissionens slutsatser att det finns tydliga samband med andelen tillsvidareanställda och smittspridningen inom vården. Andra åtgärder som krävs är att alla anställda har goda kunskaper om basala hygienrutiner, och det krävs att en säkerställd och tillräcklig tillgång på skyddsutrustning är på plats.

Det moraliska då?

Jag har hittills inte träffat nån medlem som vill tillbaka till läget där smittan ökar på arbetsplatsen. Alla vill nog ha sina ordinarie arbetskamrater på plats och vara frisk själv. Ingen ska inte heller särbehandlas på grund av det egna valet i denna fråga, för det är diskriminerande och straffbart.

Det är lätt att lägga ansvaret på nån annan än själv. Här kan vi alla göra kloka val, stanna hemma vid symptom, tvätta händerna och hålla avstånd.

Den stora sensmoralen i denna fråga är att alla vi tillsammans äger ett gemensamt ansvar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Länk till inslaget:

Undersköterska: ”En del är rädda andra vill bara inte vaccinera sig” – P4 Gävleborg | Sveriges Radio