Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Kongressdag 2 – Alla ska kunna leva på sin lön

Under kongressens dag 2, debatterades frågor som jämställda löner, pensionsålder och organisering.

Fortsätt läsa

Först lite inledande information vad som händer på en kongress.

Under en kongress så ska det fastställas olika program och inriktningar för det arbete som ska göras under de närmast kommande åren. Till dessa områden läggs alla motioner och förslag som inkommit från medlemmar till kongressen.

Till LO-kongressen är det de 14 olika förbunden som har rätt att lägga fram motioner och förslag. Det är sedan LO-styrelsen som lägger ett förslag på uttalande över dem. Uttalandet kan vara att bifalla, besvara eller avslå. Bifall är att godkänna ett förslag, det brukar vara nåt nytt som inte beslutats om tidigare. Att besvara betyder att det redan pågår ett arbete i frågan, så det vill vi redan. Att avslå är att som det låter- att inte godkänna förslaget.

Men vad hände då?

Jo, vi fattade till exempel beslut om att jobba för att motverka vardagsrasismen och vi enades om att vi vill se en lagstiftning om heltidsmåttet för arbete. Jämställda löner debatterades men där går det trögt. Just nu, med den takt som nu är, så kommer det att dröja till 2072 innan vi har jämställda löner för kvinnor och män.

Nu väntar sista dagens mötesförhandlingar, med bland annat diskussioner om pensioner, sjukförsäkringen och arbetsförmedlingens roll, så det blir en späckad dag tror jag.