Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Arkiv:
oktober 2021

Offentliga måltidens dag 21 oktober ─ det ska vi fira!

Den tredje torsdagen i oktober varje firas Måltidens dag. Det är en dag som ett flertal kommuner runt om i Kommunal Mitts område kommer att uppmärksamma på olika sätt.

Internationella Tvätta-händerna-dagen 15 oktober och vaccinationskrav

Den 15 oktober varje år uppmärksammas vikten av att tvätta våra händer för att stoppa smittspridning av olika sorters virus. Det är väldigt aktuellt i dessa pandemitider, som ju fortfarande är pågående. Den och diskussionen om vaccinationskrav eller inte är det som jag tänker ”provtänka” om denna gång.