Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Vad är egentligen ett kollektivavtal?

17 mars- dagen då vi firar kollektivavtalet- det skrivna löftet- men vad är det egentligen, vad gör det för nytta och hur skulle det se ut om det inte fanns?

Fortsätt läsa

Kollektivavtalets dag 17 mars. Det är dagen då vi uppmärksammar våra kollektivavtal-det som är unikt och mest vanligt i Sverige och i Norden.

Vaddå kollektivavtal? om du googlar på det så står det ungefär så här:” Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar.”

Ett avtal som nås genom kollektiva förhandlingar, alltså ett avtal som omfattar många på samma gång.

Vad är då ett kollektiv? Det kan förklaras så här: ” Ett kollektiv är (i organisatorisk bemärkelse) en större grupp som hålls samman av ett gemensamt intresse. Det intresset kan vara arbetsvillkor (hos ett löntagarkollektiv), bostadsform (hos ett kollektiv av hyresgäster) och yrkesmässigt samarbete (hos ett konstnärskollektiv). Ordet kollektiv används även om en grupp obesläktade människor som delar bostad.”

Ett kollektiv är alltså en grupp som har ett gemensamt intresse, som tex medlemmarna i Kommunal.

Vad är då ett kollektivavtal? Så beskriver Wikipedia det: ”Ett kollektivavtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. ”

För att kallas för ett kollektivavtal så krävs att två parter undertecknar det. De har ett gemensamt intresse av att skapa arbetsfred under avtalets löptid. Ett gemensamt intresse av att skapa bra villkor, att skapa utrymme för utveckling och ta ett gemensamt ansvar för att det som står i avtalet verkligen görs. Ett kollektivavtal kan inte skrivas bara mellan endast dig och din chef, det ska omfatta fler än bara er två.

Har du någon gång tänkt hur det skulle se ut om det inte fanns avtal?

Det finns starka lagar i Sverige tex för arbetsmiljö, arbetstid, semester, ledighet för studier och ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet, Lagen om anställningsskydd och inte minst Medbestämmandelagen.

Arbetsgivare tecknar försäkringspaket för sina anställda för att kunna ge ersättning vid sjukdom, avsättning till pensionen och till andra delar i socialförsäkringen.

Men avtalet då- vad finns där?

Varje kollektivavtal är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd.

Kollektivavtalen löser många komplicerade frågor i ett paket. Det som oftast ingår är tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, försäkringar, medbestämmande med mera. Men också det som handlar löner och andra ersättningar- hur mycket som ska utbetalas, när det ska utbetalas och på vilket sätt,( i pengar eller i andra förmåner).

Kollektivavtalen förhandlas av erfarna förhandlare. Om du och jag själv var för sig skulle förhandla fram samma bra förmåner som det finns i de flesta kollektivavtal så skulle vi behöva vara insatt i många frågor och vara experter på att förhandla. Med kollektivavtal behöver du inte själv anlita någon expert för att förhandla – jobbet är redan gjort.

I kollektivavtal finns det regler hur arbetsgivaren ska informera och förhandla med de anställdas representanter. En fungerande dialog mellan arbetsgivaren och representanter för de anställda gör det oftast lättare att lösa konflikter. Dessutom är det den fackliga organisationen som förhandlar med arbetsgivaren, vilket gör det enklare för dig. Och framför allt mycket billigare, en domstolsprocess kan kosta massor med pengar och ta åratal.

Kollektivavtalet kan anpassas för olika branscher, yrken och arbetsplatser. Behoven ser olika ut på olika arbetsplatser när det gäller till exempel arbetstider och ersättningar eller kompetensutveckling.

Ett exempel kan vara arbetstiderna. Med kollektivavtal kan man anpassa avtalen efter behoven på arbetsplatsen och i branschen. Det är omöjligt att göra med lagstiftning.

Kollektivavtal skapar stabilitet på arbetsmarknaden och ger färre konflikter. Under avtalstiden gäller så kallad fredsplikt, då får man inte vidta några stridsåtgärder (till exempel strejk och lockout). Jämfört med andra länder är det ovanligt få konflikter på den svenska arbetsmarknaden. På så sätt bidrar kollektivavtalen även till att skapa ett bra och tryggt företagsklimat i Sverige.

Fördelar för dig:

Du behöver inte själv förhandla om varje fråga separat.

Du som medlem kan påverka genom att lägga avtalsförslag.

Utan kollektivavtal finns det många situationer där man som anställd inte har något inflytande över vad som händer på arbetsplatsen.

Det är svårare för arbetsgivaren att säga nej till en representant som har en stor grupp anställda bakom sig.

Ett kollektivavtal är jämställt- där står det aldrig att kvinnor ska ha sämre löner och villkor än män och det gäller för alla som finns inom branschen, alla som är med har samma villkor som i avtalet.

Så ett starkt kollektivavtal är ett starkt verktyg, inte bara för att säkra konkurrensneutraliteten, utan för att det ger trygghet, arbetsfred och påverkansmöjligheter.

Grattis kollektivavtalet på din dag, önskar dig all lycka och framgång för en lång, lång tid framåt!