Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Arkiv:
november 2020

Kommunal Mitts höstmöte 2020, vårt representantskap som även denna gång var i digitalt format.

Det är mycket nu som är nytt och ovant, men mycket är sen gammalt också!

Till exempel när jag tänker på Kommunal, medlemmarna och alla förtroendevalda och anställda så känner jag en stor stolthet och ödmjukhet över att få vara en del i detta stora gemensamma arbete som vi alla bidrar till och är stor framgångsfaktor i.

Jag är så stolt, glad och trygg- vi har ett resultat- och vi gjorde det så bra- tillsammans!

Avtalsrörelsen 2020 är och kommer på många sätt vara unik. Unik genom att den är kort och väldigt intensiv. Under några veckor ska merparten av  alla avtal, inte minst Kommunals avtal förhandlas, det som i normalfallet görs under flera månader.
Avtalsrörelsen blir och är unik också genom det gångna året som vi haft.
Ett år som präglats till stor del av Covid19.