Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Arkiv:
maj 2020

Vad gör rädslan med oss?

Rädsla kan vara förödande, för mig som person och för samhället. Rädslan spär på och skapar otäcka strömningar i samhället.
Men det finns motmedel.

Speciella tider ger speciella situationer

Allt har gått så fort, mycket har förändrats bara på några veckor.
Mycket har blivit tydligare, speciellt de brister som funnits sen tidigare.

Kommunal gör något unikt!

Arbetsmiljöverket har varit och ska vara en myndighet att lita på, när och om jag som anställd, jag som skyddsombud eller Kommunal som organisation behöver stöd och stöttning i arbetsmiljöfrågor. På deras sida står detta om deras uppdrag:”Vårt uppdrag

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler”