Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Nu ger vi järnet

För ungefär tre veckor sedan valdes jag till avtalssekreterare. Jag erkänner gärna att jag fortfarande går runt och är både stolt över att ha fått förtroendet och samtidigt ödmjuk inför uppgiften. Men framförallt är jag oerhört fokuserad och det är hög tid att uppdatera den här bloggen för att ge en inblick i hur min vardag ser ut nu när både LAS-förhandlingar och avtalsrörelse är igång.

Fortsätt läsa

Tiden sedan jag valdes har till största del gått åt till att förbereda organisationen för årets avtalsrörelse, prata med motparter och göra en del intervjuer med media. Utöver det sitter jag alla tisdagar och torsdagar i LAS-förhandlingar. Vi sitter i trånga (före detta) kontorslokaler hos Svenskt Näringsliv, i rum där det knappt finns stolar och bord. Och det är väl ok – det är värre att där inte fanns något kaffe till en början. Men med tanke på vilka frågor som diskuteras så är det inte svårt att hålla fokus ändå. Det är ju frågor som har potential att allvarligt försämra tryggheten för arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden.

Mellan varje förhandlingstillfälle förankrar och förbereder vi nästkommande förhandlingstillfälle – det är så oerhört viktigt att ta hem och stämma av för att säkerställa att inga detaljer faller mellan stolarna. Särskilt i det som jag menar är våra viktigaste frågor: anställningstrygghet, omställningsförsäkring för medlemmar som idag inte omfattas, att AVA tas bort och att möjligheterna till hyvling ska begränsas. AVA är en förkortning för allmän visstidsanställning. Och hyvling betyder, lite förenklat, att arbetsgivarna sänker inkomsten genom att sänka sysselsättningsgraden från en dag till en annan. Det är givetvis orimligt av flera orsaker.

LAS-förhandlingarna är inne i skarpt läge, vi kommer förhandla varje dag, och kanske natt, till den sista september. Precis som i alla förhandlingar är inget klart förrän allt är klart och just nu är det svårt att säga mer. Men det är svåra, viktiga frågor och man får aldrig något gratis från Svenskt Näringsliv.

Yrkeskunnigheten ska synas i villkor och lönekuvert

I avtalsrörelsen är våra budskap okomplicerade. Medlemmarna i Kommunal har oumbärliga, samhällsbärande yrken. De är yrkeskunniga proffs. Det ska också synas i arbetsvillkor och lönekuvert. Det är faktiskt inte svårare än så. Samtidigt är vår motpart tuff, det får man inte glömma.

Jag tycker det känns i mina kontakter med arbetsgivarna att de vet att Kommunal går in i förhandlingarna med styrka, många har valt att bli medlemmar under 2020. Vi är en fackförening som växer. Och vi har allmänheten på vår sida när Kommunal kräver högre lön till alla och en särskild lönesatsning för yrkesutbildade i välfärden. Än så länge är svaret från arbetsgivarna sifferlösa avtal (som kan betyda noll kronor i löneökning).

Men kollektivavtalet handlar inte bara om lön. Vi kräver:

  • Hållbara arbetstider som ger medlemmarna i Kommunal tid för återhämtning.
  • Trygga anställningar som gör det möjligt att bygga välfungerande arbetslag och säkra kvaliteten i verksamheterna.
  • Semester under sommarmånaderna som gör det lättare att kombinera jobb och privatliv.
  • Och en ytterligare fråga som vi kommer lyfta är de otrygga anställningarna. Pandemin har visat på att vi inte kan bygga dessa verksamheter på ”just in time”-bemanning och otrygga anställningar. Det är varken bra för medlemmarna eller för brukarna/patienterna.

Mot oss har vi arbetsgivarnas krav. Deras definition av full flexibilitet ger bristande kontinuitet och problem med kunskapsöverföring.

Ja, ni hör – det blir en minst sagt tuff match och det enda vi vet helt hundra säkert just nu är att Kommunal kommer ge järnet!