Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Läget i avtalsförhandlingarna

Här kommer en liten uppdatering om läget i våra förhandlingar. Som jag skrev förra veckan så går det trögt i de förhandlingar vi för med Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbunds där vi förhandlar om ett nytt kollektivavtal för medlemmar som arbetar som skorstensfejare.

Fortsätt läsa

Avtalet löpte ut den 31 mars och förhandlingar har pågått en längre tid. Arbetsgivarna har ställt krav om att ändra arbetstidsbestämmelserna i avtalet så att det ska vara möjligt att förlägga arbetstid på andra tider än 07.00-17.00 som är dagens bestämmelser. Kommunal motsätter sig förändringarna såvida inte vi får kompensation för att förändra avtalets grundregel och vi anser också att en eventuell ändring i avtalet måste ta sikte på att inte försämra arbetsmiljön för medlemmarna. Vi försöker att få till en lösning och förhandlingarna fortsätter idag onsdag den 3 maj. Den 5 maj är vår delegation för skorstensfejare kallade till fortsatt avtalsförhandling i Stockholm så vi får se vad som händer här näst.

Vi har den här veckan lyckats att förhandla klart några avtal och det känns väldigt bra. Vi har många avtal kvar och ett stort jobb återstår, men det är glädjande när vi kan bocka av avtal och att vi raskt nog kan komma i lokala förhandlingar om fördelning, så att medlemmarna snart kan få ut sina nya löner.

Till att börja med har vi träffat avtal med Arbetsgivaralliansen vård och omsorg. Löneökningsutrymmet är 1685 kronor på tre år och till det tillförs ett extra utrymme för undersköterskor på 430 kronor på tre år. Lägsta löner och ersättningar höjs 1 oktober respektive år.

På den gröna sektorn har vi träffat avtal inom Golf och trädgårdsanläggning med arbetsgivarorganisationen Skogs och lantarbetsgivarna (SLA). För medlemmar som arbetar på golfbanor höjs lönerna med 1627 kronor på tre år och här höjs lägsta löner och ersättningar från 1 maj respektive år 2017, 2018 och 2019. På det här avtalet är hela beloppet en individgaranti som går ut direkt till medlemmarna. Löneökningarna gäller från 1 maj och i år höjs lönerna med 540 kronor. För medlemmar som arbetar inom trädgårdsanläggningsbranschen gäller samma sak, lönerna höjs den 1 maj respektive år och med totalt 1803 kronor inom perioden och detsamma gäller lägstlöner och övriga ersättningar. I år höjs lönen med 597 kronor.

Det finns ett avtal till som vi förhandlat klart och det är ett litet företagsavtal som gäller för våra medlemmar på Vindora. Här ska det förhandlas och fördelas lokalt och löneökningsutrymmet är 1705 på tre år.

Nu är det några av er bloggläsare som säkert frågar sig varför löneökningarna eller utrymmena blir olika på de olika avtalsområdena och hur man kommer man fram till detta?

Vi har som alla andra på arbetsmarkanden ett ”märke” att förhålla oss till. Märket förhandlades fram och avtalen blev klara den 31 mars av industrin (arbetsgivarorganisationerna, Tjänstemän och LO förbunden IF-Metall, GS och Livs) I år förhandlade man inom industrin fram ett märke som innebär löneökningar som motsvarar 6.5 % på tre år. Därtill finns en låglönesatsning som innebär att om det finns medlemmar som tjänar under 24 000 kronor på ett avtalsområde, ska dessa bidra med något lite mer till löneutrymmet. På en del områden tillkommer det då ett extra utrymme som är denna låglönesatsning.

Men storleken på löneutrymmet varierar också på beroende vilken medellön som finns på avtalsområdet. Ju högre löneläge desto högre blir krontalet. Därför är låglönesatsningen särskilt viktig för att inte löneskillnaderna ska öka mellan högavlönade och lågavlönade eller mellan mans- och kvinnodominerade avtalsområden.

Dock så ”bråkar” man även fortsatt om denna låglönesatsning. Finns den eller finns den inte? Fastighetsanställdas förbund har varslat om strejk på två avtalsområden inom Almega som inte vill acceptera att det inom industrimärket finns någon låglönesatsning. Medling pågår och varsel om sympatiåtgärder lär komma från övriga LO förbund om de inte hittar någon lösning på frågan.

För övrigt så förhandlar vi vidare. Vi är nära med avtal inom Svenska kyrkan och inom KFS, de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation. Vi hoppas också på att bli klara med Fastigo inom kort.

För övrigt så skiner solen och glöm inte att hålla utkik efter ett nytt podcastavsnitt av ”Förhandlarna” med mig och Johan Ingelskog, det lär komma inom kort!