Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Starkt stöd för undersköterskornas lönekrav

Åtta av tio tycker att undersköterska är ett underbetalt yrke, visar en ny Sifo-undersökning. Hela 90 procent av de tillfrågade tycker att en undersköterska ska tjäna lika mycket som en verkstadsarbetare.

Så är det inte idag. Verkstadsarbetaren tjänar 2800 kronor mer i månaden än undersköterskan, trots att de har lika lång yrkesbildning. Det är värdediskriminering. Verkstadsarbetaren antas vara en man och tjänar därför mer än undersköterskan som antas vara en kvinna.

Nu är det dags att ändra på det. Ett av Kommunals viktigaste krav i årets avtalsrörelse är en extra löneökning till undersköterskor, utöver den reallöneökning som alla medlemmar måste få.

Om arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting inte satsar extra på undersköterskorna så kvarstår lönegapet och diskrimineringen fortsätter. Då ökar svårigheterna att rekrytera och behålla den kvalificerade och kompetenta personal som vården och omsorgen så väl behöver.

Nu har arbetsgivarna chansen att ta ett stort och viktigt steg för en mer jämställd och rättvis arbetsmarknad och bort från diskriminerande strukturer. Hela var tredje tillfrågad i Sifo-undersökningen kan till och med tänka sig att avstå hälften av sin egen löneökning för att undersköterskorna ska få mer.

Tiden är mogen för förändring! Undersköterskorna har brett och starkt stöd i avtalsrörelsen 2016.

Inga kommentarer

Innan du kommenterar, läs våra regler för kommentarer.