Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Långt kvar till avtal

Det är en lång resa kvar innan vi har ett färdigt kollektivavtal. Det handlar inte bara om vad vi kan vinna det handlar om vad vi kan förlora och i slutändan handlar det om dig och mig, hur vi klarar framtidens vård och omsorg.

En avtalsrörelse är en komplex historia där många bitar ska falla på plats och just nu pågår förhandlingar med SKL på en rad olika områden.  Förhandlingarna gäller inte bara lönerna, de gäller trygga anställningar och ofrivillig deltid, där vi vill ha heltid som norm, precis som inom de flesta andra branscher.  Detta är viktiga frågor, som disskuteras och som behöver få en lösning. För i likhet med värdediskrimineringen, som leder till att kvinnodominerade sektorer systematiskt får lägre löner än de mansdominerade områdena, så drabbar också otrygga anställningar och deltider kvinnor i större utsträckning än män. Så ska vi inte ha det i Sverige 2016.

Stödet för våra krav och satsningen på undersköterskorna är stort, vi har medlemmar, anhöriga och vårdtagare med oss. Kommunal står starka inför avtalsrörelsen, med tydliga och konkreta krav på vilka satsningar som behövs för att uppnå jämställda löner och bättre arbetsvillkor.

För att klara framtidens rekryteringsbehov behöver fler söka sig till ett yrke inom välfärden, och vem vill söka sig till branschen, om lönerna hålls nere och anställningsvillkoren är sämst i klassen?