Sök

Annelie Nordström

Kommunals ordförande 2010 – 2016 skrev om sin vardag, möten och arbetsplatsbesök.

Hemtjänsten i Skönsmon – Sundsvall inger hopp

3 kommentarer

För ett tag sedan medverkade jag i TV och kommenterade situationen i hemtjänsten, personalen får springa mellan pensionärerna som robotar och genomföra insatser som någon annan bestämt. Pensionärerna får ständigt möta nya ansikten, personalen är allmänt frustrerad och känner att de inte har en chans att gör ett bra jobb. Allt fokus är på kostnaderna, att hålla budgeten är målet, inte att leverera service till kunden. Ja så ser det ut i många  kommuner och i många förtag. Men inte i Skönsmon!

Kommunals arbetsplatsombud Håkan som jobbar i Skönsmon såg TV-programmet och mailade till mig. – Så där har inte vi det, kom på ett  besök så ska vi berätta. Nu har jag varit där och är helt lyrisk.

Kommunals arbetsplatsombud Håkan.

Äntligen en arbetsorganisation som tar utgångspunkt i det viktigaste för pensionären/kunden/brukaren. KONTINUITET är nyckeln till en bättre omsorg i hemtjänsten och säkert i andra vård och omsorgsverksamheter.

Hemtjänstgruppen har fastställt ett syfte med verksamheten ”ge mig det stöd jag behöver, så att jag klarar mig själv, och uppnår livskvalitet”.

Allt i Hemtjänstgruppen i Skömsmon styrs av de äldres önskan om kontinuitet. Istället för att gå in i verksamhetsstyrningen via vad som på pappret tycks vara det mest kostnadseffektiva, låter man kontinuitetstänket styra och får just därför en kostnadseffektiv helhet.

Bra information är en annan nyckelfråga, genom att förstå kan många problem undvikas och det skapa också trygghet. Särskilt gäller det frågan om vad hjälpen kostar. Många äldre oroar sig över sin ekonomi och det är därför angeläget att personalen kan ge enkel och konkret information om vad deras tjänster kostar.

Arbetsplatsbesök Skönsmon.

Förut kunde en brukare möta 25 personer varje vecka, det har reducerats till max 10 och då är både matdistribution och nattkontakter inräknat. Resultat blir tryggare och nöjdare pensionärer och mycket färre larm.

Alla larm hantera av gruppen, de äldre uppmanas att larma om de vill någonting, men antalet larm har istället minskat. Det är inte oviktigt vem som svara eller vem som kommer. Det handlar om  tillit och det kan man inte ha till hur många som helst, varken när man är 20 eller när man är 86 år, allra minst om man är sjuk och skör.

Matdistributionen  görs av gruppen istället för av entreprenören, resultatet blir att kunderna blir nöjdare, äter bättre, blir piggare och får en bättre hälsa. Personalen slipper delade arbetspass.

Nattpatrullverksamheten genomförs av gruppen vilket innebär att de äldre är tryggare och larmar mindre.

Biståndsbesluten är mindre detaljerade och bygger på att de äldre själv ska kunna påverka om och när olika service ska genomföras. Självklart måste man ändå planera men minutstyrningen finns inte på det sätt som den ofta gör i hemtjänsten idag. Resultatet blir att de äldre känner att de har makt över sitt eget liv. Personalen får mer ansvar och växer med uppgiften.

Elcykel.

På Skönsmons hemtjänstgrupper jobbar de flesta heltid och trivs med jobbet, sjukfrånvaron har minskat och man använder över huvudtaget färre vikarier. Man använder både bilar och elcyklar för att ta sig runt till pensionärerna. De medlemmar som jag träffade kommenterade  förändringen med att -på många sätt liknar det här arbetssättet hur vi jobbade i början av 80-talet.

Ett vinn-vinn-koncept med alla som vinnare som inger hopp om en bättre äldreomsorg och roligare jobb i vården, tänker jag.

Innan du kommenterar, läs våra regler för kommentarer.

  • Monica Andersson

    .Va glad jag blir när jag läser detta

  • Susanne Petersson

    Det skulle vara roligt att kolla in det här närmare! Verkar vara ett bra koncept att bygga på för flera kommuner!

  • Ann-Britt Nilsson

    Det finns en del att läsa om Sundsvalls hemtjänst Skönsmons arbetssätt på http://www.sundsvall.se/skonsmonhtj Där finns också en film från deras föreläsning på Kvalitetsmässan, nov 2013.

Recent Images Plugin developed by YD