Sök

Senaste inläggen från Kommunals samlade bloggar

Nationell beslutsrätt om CETA, en seger för demokratin

Så kom det för en tid sedan det vi hoppats men inte känt oss säkra på: handelskommissionär Cecilia Malmström fastslog att varje medlemsstats parlament skulle få möjlighet att pröva om de kan godkänna handelsavtalet mellan EU och Kanada – CETA,…
Läs hela inlägget »

Omställningsbar – inte utbytbar

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats kraftigt de senaste tre decennierna. Från att ha varit i huvudsak industribaserad är den nu i huvudsak tjänstebaserad. Fenomen som globalisering, digitalisering och marknadsintegrering har gjort arbetsmarknaden mer sårbar och volatil. Det som efterfrågas idag,…
Läs hela inlägget »

Det är mycket som är sjukt i äldreomsorgen

Och då syftar jag inte på att allt fler sjuka äldre som vårdas hemma, utan den tydliga symtom som kommer av nötande och tärande underfinansiering. Dagligen läser jag arga och stundtals i förtvivlan skrivna debattartiklar. Debattartiklar som ibland känns som ett…
Läs hela inlägget »

Att vi inte skulle ha råd med välfärden är inte en sanning – det är en åsikt

Äldreomsorgen behöver uppdateras. Ambitionsnivån behöver höjas. Nästa gång någon påstår att vi inte har råd med välfärden är det din demokratiska skyldighet att ifrågasätta den ”sanningen”. Det är nämligen inte sanning, inte fakta. Det är en åsikt. En åsikt som…
Läs hela inlägget »

Den feministiska storstriden handlar om din mormors livsvillkor

Äldreomsorgen är en kvinnosfär. Hela 70 procent av de som får offentligt finansierad äldreomsorg är kvinnor. Och 70 procent av den omsorg som utförs obetalt av anhöriga till närstående står kvinnor för. Samtidigt utgör kvinnor mer än 90 procent av alla…
Läs hela inlägget »

Det är lagligt för kommunen att spara in på din mormors välmående. Men är det okej?

Får det lov att vara en god smörgås – eller bara en skälig? Det är klart att du vill ha en god smörgås att äta. Men om det är du som ska betala? Dessutom i en tid av skral kassa? Och…
Läs hela inlägget »

Det är det lagligt för kommunen att spara in på din mormors välmående. Men är det okej?

Får det lov att vara en god smörgås – eller bara en skälig? Det är klart att du vill ha en god smörgås att äta. Men om det är du som ska betala? Dessutom i en tid av skral kassa? Och…
Läs hela inlägget »

De höjda trösklarnas konsekvenser

Det har blivit svårare att få plats på äldreboende. Det beror dels på att antalet boendeplatser minskat, men också att äldreomsorg beviljas mer restriktivt när pengar går före behov. Det krävs helt enkelt större hjälpbehov idag jämfört med tidigare för…
Läs hela inlägget »

Newsflash: New Public Management är ingen bra grund för vård av svårt sjuka äldre i hemmet

Det snarare är regel än undantag att hemtjänstpersonalen inte har de goda förutsättningar att göra ett professionellt arbete, vilket vi bland annat skildrar i rapporterna Plats för proffsen och Lapptäcke utan sömmar. Problemet förvärras när komplexiteten ökar då svårt sjuka…
Läs hela inlägget »

Ett gyllene tillfälle för att utveckla kommun- och landstingssektorn

Arbetsmarknadens parter har beslutsamt börjat skissa fram underlag för överenskommelse om ett ”friskare arbetsliv”. Överenskommelsen ska vara av så pass god kvalitet att den kan ersätta regeringens lagförslag om en särskild sjukförsäkringsavgift som arbetsgivare ska betala för anställda vars sjukskrivning…
Läs hela inlägget »