Kommunal bloggar!

Välkommen till Kommunal bloggar!

Prenumerera på bloggarna

Det är de äldre som ska få ut vinsten i äldreomsorgen. Inte företagen.

Företag med ett vinstintresse hör inte hemma i äldreomsorgen. Drivkraften att dra ned på kostnader för att göra vinst går stick i stäv med vad omsorgsforskningen visar ger kvalitet i äldreomsorgen: satsningar på omsorgspersonalen och deras professionella handlingsutrymme. Därför måste vinsten som drivkraft bort ifrån välfärden och i synnerhet ifrån äldreomsorgen.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Hej världen! Värvarbloggen här.

Alla bloggar som skapas får ett första inlägg kallat Hej Världen automatiskt.

>

Värvarbloggen

Att välja Kommunal är smart - så får vi fler att välja smart 

Vinstbegränsning förenar det svenska folket men inte riksdagen

Svenska folket vill förbjuda alternativt begränsa vinstuttag i privata företag som är offentligt finansierade, inom vård, skola och omsorg. Motståndet är lika stort oavsett kön, ålder och geografisk hemvist. Det är nog svårt att hitta en annan fråga där det finns så stor enigheten bland väljarna samtidigt som flera riksdagspartier står så oerhört långt ifrån medborgarna.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

”Håkans vrede” – en resa i att uttrycka sin ilska och därigenom påverka forts.

Idag har Håkan , arbetsmarknadsansvarige Malin och fackligt politiskt ansvarige Anette från sektion Skola-Service varit på besök i Stadshuset.

Kommande forskningsrapport visar på försämrade arbetsvillkor i hemtjänsten – ”vi jobbar som på löpande band”

Gästblogg av rapportförfattaren och doktoranden Rebecka Strandell. Hemtjänsten har genomgått omfattande förändringar under de senaste decennierna och trots utmaningar med att behålla och rekrytera personal finns det begränsad kunskap om personalens arbetssituation. I vår rapport Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? visar vi hur hemtjänstpersonalens arbetssituation har förändrats mellan 2005 och 2015. Flera problematiska aspekter av personalens arbetsvillkor lyfts – brister som både bör och kan förändras för att personalen ska vilja och orka vara kvar i arbetet.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Avtalsrörelsen 2017 är här!

Just som vi avslutat kollektivavtalsförhandlingarna 2016 är det dags att växla yrkanden för de första avtalen som ska förhandlas om i år.

>

Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen 2017 

”Håkans vrede” – en resa i att uttrycka sin ilska och därigenom påverka

Våren och sommaren 2016 kom det många frågor från Arbetsförmedlingen till oss på sektion Skola-service om att man vill placera arbetslösa inom våra yrkesgruppers områden. När vi anser att det är undanträngning och ifrågasätter arbetsförmedlarnas frågor svarar de att det är så bra med våra yrken för att de är okvalificerade.
Det skapar förstås motsättningar och ilska från oss, skriver Håkan Brodén från sektion Skola-service Stockholm.

Kommande forskningsrapport visar på försämrade arbetsvillkor i äldreboenden – ”Kroppen håller inte för detta arbete”

Gästblogg av rapportförfattaren och forskaren Anneli Stranz.

Att utbilda, rekrytera och behålla personal i äldreomsorgen har varit ett problem under lång tid och i och med den pågående ökningen av andelen äldre i befolkning aktualiseras detta ytterligare. Att skapa mer attraktiva arbetsförhållanden för omsorgspersonalen borde alltså prioriteras högt. Resultaten från den nordiska enkätstudie som vi presenterar i rapporten Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? visar en annan utveckling.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

9 månader som ordförande för Kommunal Stockholms län

Då var jul och nyår över och verksamheten inom Kommunal Stockholms län i full gång. Förhandlingar, påverkansarbete gentemot beslutsfattare, agitation, skrivande av debattartiklar, organisering, arbetet med våra medlemsförmåner som våra rabatter på LO-mervärde och våra medlemsförsäkringar är något av det vi gör varje dag.

Kommande forskningsrapport ”Ofrivillig deltid är betydligt vanligare i Sverige än i Danmark”

Gästblogg av rapportförfattaren och forskaren Marta Szebehely.

Den 15e februari presenterar jag och mina kollegor Rebecka Strandell och Anneli Stranz en rapport om hur äldreomsorgens arbetsvillkor har förändrats mellan 2005 och 2015. Rapporten bygger på enkätsvar från cirka 1 200 undersköterskor och vårdbiträden i den svenska äldreomsorgen och från cirka 4 400 i motsvarande yrkespositioner inom äldreomsorgen i Danmark, Finland och Norge.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer