Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Hemtjänstens dag 27 januari

I ur och skur, alla dagar om året, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, tar sig hemtjänstens personal fram och genomför sina uppdrag och utöva sin yrkesprofession hemma hos dem som behöver deras stöd och hjälp. De bryter ensamhet för många äldre och sjuka och är ofta den enda sociala kontakten för dem.

I dag 27 januari firar vi hemtjänstens dag!

 Välfärdsarbetarna som arbetar i branschen har en enormt viktig uppgift men som allt för sällan uppmärksammas.

 I ur och skur, alla dagar om året, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, tar sig hemtjänstens personal fram och genomför sina uppdrag och utöva sin yrkesprofession hemma hos dem som behöver deras stöd och hjälp. De bryter ensamhet för många äldre och sjuka och är ofta den enda sociala kontakten för dem.

 Ger omvårdnad, förebygger vårdskador, hanterar läkemedel på delegation, säkerställer nutrition, idkar kontaktmannaskap, initierar och hanterar välfärdsteknik, aktiverar och dokumenterar. Sätter individens behov i centrum och gör vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar. Insatser som tillgodoses av vårdbiträden och undersköterskor.

 Medlemmarna i Kommunal.

 De beskriver sitt yrke som flexibelt, med frihet och att den ena dagen inte är den andra lik. De känner att de gör skillnad för de äldre och sjuka genom att ge stöd, vara inlyssnande, ge uppmuntran och medmänsklig värme.

 De är stolta yrkesskickliga tusenkonstnärer som färdas över land och hav, i vått och torrt, i bitande vinterkyla och snöoväder och sommarhetta. De färdas i bil, buss, båt, på skoter, på cykel och till fots.

 Arbetet kräver självständighet, kunskap och problemlösningar.

 

För att de ska kunna verka i sina yrkesroller fullt ut, behöver förutsättningar ges. Underbemanning, deltid, visstidsanställningar, låg lön, hög arbetsbelastning, minutstyrning och ständig tidsbrist borgar varken för en god arbetsmiljö samt en god kvalitet i omsorgen.

Det manar heller inte till att välfärdsproffsen väljer att stanna inom yrket och det försvårar rekrytering.

 Så se till att ge dessa så viktiga och värdefulla yrkesproffs förutsättningar att kunna verka i sina yrkesroller för de vill inget hellre. De vet vilka problemen är och de har också lösningarna.

 Låt proffsen få vara proffs! Trygga arbetsvillkor och bra löner ger en hemtjänst i toppklass!

 

Viktiga jobb, värda att älska – dygnets alla timmar.

 

 Avskedsturnén

– en dikt av Linnéa Swedenmark

 

 Jag får inte berätta för kunderna att det är min sista vecka.

 

Jag har träffat Maria två gånger om dagen hela sommaren

Hon vet mer om mig än mina jämnåriga vänner

Det är nog därför jag får stickor i halsen

Det är nog därför hon förstår

 

Vi sitter vid hennes bord

Två tomma kaffekoppar mellan oss

Hon sträcker fram sin hand mellan dem

”Du har gjort mitt liv så glatt i sommar”, säger hon

 

Jag kramar hennes kalla fingrar

Det är ett avsked

Precis som efter en sommarflirt

”och du har lärt mig så mycket om livet”, svarar jag

 

När jag ska gå kramas vi

Och skrattar

Åt att båda gråter