Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Ta inte ifrån henne makten över hennes eget liv!

Hånad. Förminskad. Misstänkliggjord. Förföljd. Utfryst. Stalkad. Hotad. Misshandlad. Omintetgjord. Värdelös. Sexobjekt. Våldtagen. Mördad. Det börjar någonstans eller slutar tvärt. Och det slutar illa. Kvinnors utsatthet.  Mäns våld mot kvinnor.

Hånad. Förminskad. Misstänkliggjord. Förföljd. Utfryst. Stalkad. Hotad. Misshandlad. Omintetgjord. Värdelös. Sexobjekt. Våldtagen. Mördad.

Det börjar någonstans eller slutar tvärt. Och det slutar illa.

Kvinnors utsatthet.

Mäns våld mot kvinnor.

Män som tar sig rätten. Män som våldför sig. Män som mördar.

På tre veckor har fem kvinnor mördats. Av män.

315 kvinnor mördade sedan år 2000.

Nina Rung, kriminolog, föreläsare, våldsförebyggare och barnrättexpert, skriver på hennes Instagram:

”Fem mördade kvinnor. Fem män som mördat kvinnor. På tre veckor. Barn som ä utan sin mamma. Barn som befunnit sig i samma rum när mamman mördats. Var är alla åtgärderna? Var är insatserna, presskonferenserna och kraven? Vilka är no-gozonerna nu? Kvinnors hem?”

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) uppgick under år 2020 antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till 29 200 brott, 1 530 fall av grov kvinnofridskränkning och 25 000 sexualbrott.

Jag minns när jag för tre år sedan träffade Ingela Wennberg, undersköterska, som arbetar natt på akutmottagningen på Sunderby sjukhus och har ett stort engagemang för kvinnors utsatthet ”Har han varit stygg mot dig?” – Zara Leghissa (kommunal.se).

Hon berättade att majoriteten av de som söker till akutmottagningen, söker inte på grund av att de blivit utsatta för hot och våld. De söker vård för andra symtom som magont, bröstsmärtor, yrsel, värkproblematik, frakturer och andningssvårigheter. Akutsjukvården är ofta den första och kanske den enda kontakten som våldsutsatta kvinnor har med vården och det finns ett stort mörkertal gällande dessa brott.

Lagen ska vara så pass stark och rättsväsendet döma hårt gällande dessa brott. Inget annat är acceptabelt. Kvinnojourerna behöver få allt stöd de kan få.

Kvinnor ska ges förutsättningar för makten till sitt eget liv. Och då menar jag främst en inkomst som gör kvinnor självständiga för att inte behöva vara ekonomiskt beroende av sin manliga partner. En inkomst som gör att hon kan flytta till egen bostad. Kunna försörja sig och sina barn.

Ett fast arbete som ger god inkomst, fasta arbetstider som ger utrymme till återhämtning och med arbetstider som gör föräldraskapet möjligt även som ensamstående, är ett måste, i synnerhet för utsatta kvinnor!

En anställning där arbetsplatsen är en trygg plats. För vem ska se blånaderna om inte arbetskamraterna? Vem ska larma om hon inte dyker upp på jobbet? Om frånvaron är hög? Vem ska ställa frågan ”hur har du det, egentligen”?

En god inkomst under yrkeslivet är också en förutsättning för att kunna få en bra pension. För hur många kvinnor som gått i pension, tvingas leva med en misshandlande och hotfull manlig partner just på grund av att hennes pension inte räcker till ett eget boende?

Nu måste kvinnors utsatthet motarbetas och förebyggas!

Ingen, ingen, ingen ska någonsin behöva utsättas för dessa fruktansvärda brott!

Ingen, ingen, ingen kvinna ska känna otrygghet, varken innanför eller utanför hemmets väggar!

Nu är det nog!

 

Är du medlem i Kommunal har du möjlighet att att få stödsamtal om du blivit utsatt för våld eller hot om våld: Stödsamtal | Kommunal