När det fackliga löftet ska värnas samlar vi styrkorna.

Sektionsföreträdare Boden