Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Fler måste vilja välja välfärden”

Det är arbetsplatsombudsutbildning på Kommunal Norrbottens avdelning i Luleå. Några deltagare är på plats och övriga medverkar via länk. Trots den rådande pandemin, ser vi till att stärka de viktigaste personerna inom Kommunal; de fackliga ombuden på arbetsplatserna. Vi ställer inte in, vi ställer om.

Fortsätt läsa

Dessa ombud, från Pajala, Gällivare, Luleå och Piteå, som arbetar inom äldreomsorg, personlig assistans, avfallshantering och boendestöd, har bestämt sig. De har fått förtroendet av sina arbetskamrater. Utbildningen ger dem verktygen under resans gång.

De vill göra skillnad, påverka och förbättra arbetsvillkoren på arbetsplatsen. De är där för medlemmarna. Närvarande, handlingskraftiga, proffsiga.

Vi samtalar om bristen på kollegor och vikarier och dess konsekvenser.

Om arbetskraftskonkurrensen från gruvnäringen eftersom lönerna där är betydligt högre än inom välfärdssektorn.

Om övertidsarbete för ordinarie personal och noll-vik när inga vikarier finns.

Om förtvivlan bland medlemmar som inte erbjuds heltidsarbete och förtvivlan bland medlemmar som har en arbetsmiljö och scheman som gör att man inte orkar arbeta heltid. Känslan av att arbetsgivare kramar ur sista droppen från välfärdsarbetarna eftersom pengar styr istället för behov. Att inte få verka i sin yrkesprofession fullt ut.

 

Vi samtalar om politiska högerpartier som med stor entusiasm och iver, vill driva igenom försämrat anställningsskydd och villkor för arbetarna i Sverige. Forntiden som blåser i olifanten och kräver arbetarnas lydnad.

 

”Fler måste vilja välja att jobba inom välfärden” säger ett ombud.

”Vi behöver prata mer om de arbetsplatser som fungerar bra” säger ett annat.

 

Det är en välfärd, där det råder trygga anställningsvillkor, rätt bemanning, där delaktighet och påverkansmöjlighet som måste vara målet.

Där heltid är norm och ingen riskerar arbetsrelaterade arbetssjukdomar och arbetsskador.

Det är dessa verksamheter har hög kvalitet.

 

I kommuner där arbetsvillkor och löner är goda, blir också attraktiva att leva och bo i. En stabil och utvecklande välfärd gynnar tillväxten. För i dålig jord växer inga blommor.

 

Ombuden tycker att Kommunals avtalskrav till SKR är högst relevanta. De är taggade.

Högre löner, satsningar på yrkesutbildade, bättre återhämtning, sammanhängande semester, retroaktiv lön och slopat karensavdrag är ett måste för vår välfärd och framtid i Norrbotten.

 

”Nu kör vi!”

 

För viktiga jobb, värda att älska –dygnets alla timmar.