Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Sänk heltidsmåttet för nattarbetarna!

”Vi kräver rätt till heltid utan att behöva offra vår hälsa”

Att arbeta natt strider mot kroppens naturliga dygnsrytm.

Kroppen är inställd på regelbunden nattvila, regelbundna måltider och aktivitet. Risken för sömnproblem, hjärt- kärlsjukdom, mag- och tarmproblem, diabetes, depression och förhöjda blodfetter. Nattarbete påverkar även fritiden och den sociala samvaron  med familj och vänner.

EU-direktiv, arbetstidslagen och arbetsmiljölagen reglerar särskilt nattarbete just därför.

 

De flest nattarbetare har inga raster utan måltidsuppehåll vilket innebär att äta när tillfälle ges. När arbetsbelastningen är hög, blir det att på stående fot slänga i sig maten. Tid att kunna sträcka på kroppen och slänga upp benen finns inte alltid. Många nattarbetare är också exkluderad från friskvårdsinsatser som erbjuds från en del arbetsgivare.

 

Att arbeta natt inom vård och omsorg, innebär att finnas där för vårdtagare, patient och boende. Att möta och lindra smärta, oro, ångest och utföra omvårdnad samt akuta insatser. Med individen i centrum, är det deras behov som styr, 24-7, året runt.

Sällan är omvårdnadsinsatserna tidsstyrda.

När behoven är många, av flera personer samtidigt, kan det vara problematiskt att prioritera och ofta är bemanningen inte anpassad efter behov.

 

Nattarbete inom vissa verksamheter, som nattpatrull inom hemtjänst, ambulans och räddningstjänst, innebär även förhöjd risk av hot och våld, risk för olyckor vid tex bilkörning nattetid i mörker, på vintervägar som inte är halkbekämpade och plogade och där vilt vistas efter vägarna. Stress, tidspress och trötthet minskar koncentrationsförmågan vilket ytterligare ökar risken för olyckor.

 

Alltför många nattarbetare arbetar deltid därför att de inte orkar arbeta heltid. Återhämtningen är helt enkelt otillräcklig.

 

Detta är inte acceptabelt!

 

Nattarbetarna är välfärdsproffs som vill få förutsättningar att utöva sin yrkesprofession! De tar stort ansvar och är yrkesstolta.

 

Kommunal kräver sänkt heltidsmått för nattarbete till 32 timmar per vecka.

För bättre återhämtning.

För att kunna arbeta heltid utan att behöva offra sin hälsa.

 

Det är dags för bättre tider!

 

För viktiga jobb, värda att älska – dygnets alla timmar.