Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Skyddsombudets dag 21 oktober

Skyddsombud gör skillnad. Skyddsombud skapar trygghet. Skyddsombud räddar liv. Tack för att ni finns!

 

Idag den 21 oktober är det skyddsombudets dag.

Att skyddsombudet är en garant för en trygg och säker arbetsmiljö har verkligen visat sig under denna pandemi som råder.

Skyddsstopp och begäran om åtgärder har ställts av skyddsombud som bland andra arbetar som undersköterskor och bussförare.

Krav på skyddsutrustning, riskbedömningar och stängda framdörrar.

Krav på en bemanning som håller arbetsbelastningen på en hälsosam nivå för de anställda.

Skyddsombudet finns där för sina arbetskamrater 24-7, året runt. I det förebyggande skyddsarbetet på skyddsronder, riskbedömningar när arbetssituationen och arbetsvillkor förändras för att säkerställa att alla som är anställda faktiskt får förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt så arbetsrelaterade arbetsskador, sjukdomar och dödsfall inte sker.

skyddsombud-13002

Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats?

Kanske du är nyfiken på uppdraget?

Som skyddsombud företräder du arbetstagarna inom ditt skyddsområde och utses av din fackliga organisation på tre år. Du får utbildning för att kunna verka i ditt uppdrag. Du har en viktig roll, både för dina arbetskamrater och för arbetsgivaren.

Som skyddsombud bevakar du att arbetsmiljölagarna följs på arbetsplatsen och att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god. Den fysiska arbetsmiljön omfattar t.ex. lokaler, ventilation, tillgång till personalutrymmen, tunga lyft, arbete på väg, förarplats och buller. Den psykosociala arbetsmiljön omfattar t.ex. verksamhetens organisation, mobbing, kränkning, scheman, hot och våld, stress, brist på uppskattning och otydligt ledarskap.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och som skyddsombud ska du bli inbjuden av arbetsgivaren för att aktivt kunna delta i det löpande arbetsmiljöarbetet. Du är delaktig och är med och påverkar och ska ges förutsättningar för detta. Du är en viktig samverkanspartner för arbetsgivaren, eftersom du i din roll tillsammans med dina arbetskamrater kan upptäcka brister och risker i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa och/eller fara på arbetsplatsen i god tid, förutsatt att arbetsgivaren jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbetet så som det åligger denne.

Som skyddsombud är du en myndighetsperson vilket innebär att du kan, med stöd av arbetsmiljölagen, kräva åtgärder vid risker och brister i arbetsmiljön och även stoppa en arbetsuppgift och/eller en arbetsplats om det finns en omedelbar och allvarlig risk för någons liv eller hälsa.

Du medverkar till att dina arbetskamrater trivs på jobbet och förhindrar dödsfall, arbetsskador och sjukdomar som leder till sjukskrivningar som i värsta fall leder till att de anställda hamnar i arbetslöshet.

Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen, snacka ihop er och utse ett och kontakta sektionsexpeditionen på er ort.

 

Skyddsombud gör skillnad.

Skyddsombud skapar trygghet.

Skyddsombud räddar liv.

Tack för att ni finns!