Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Viva kollektivavtal!”

Idag, 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Kollektivavtalet är en del av den svenska modellen där facket och arbetsgivaren skapar trygghet och schyssta villkor på arbetsmarknaden utan inblandning av politiken. I över hundra år har kollektivavtalen i Sverige stärkt arbetstagarnas rättigheter.

För dig är tjänstepension, mer ersättning om du skadar dig på jobbet eller blir sjuk, löneskydd och löneökning, mer pengar när du är sjuk, semesterersättning, OB-ersättning, övertidsersättning, bra scheman och lägre arbetstid om du jobbar kväll, helg och natt en självklarhet.

Allt detta och mer därtill, får du om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal med facket. Är du dessutom medlem i facket, kan du påkalla din rättighet och få stöd och hjälp för att få igenom det som du har rätt till i enighet med avtalet samt rätt att påverka så dina arbetsvillkor förbättras.

Kollektivavtal garanterar arbetsfred under avtalsperioden och även konkurrensskydd eftersom det innebär förhindrande av lönedumpning, svartjobb och ger lika konkurrensvillkor för alla arbetsgivare inom en bransch.

Rätten att teckna kollektivavtal och dess innehåll, regleras utifrån de arbetsrättslagar vi har i Sverige och till viss del i EU.

Även organisationsgraden i facket, d.v.s. hur många på arbetsplatsen som är medlemmar i facket, har stor betydelse. Ju fler medlemmar i det fackförbund som organiserar den bransch och yrket, desto bättre anställningsvillkor och ersättningar kan kollektivavtalet ge.

Rätten att teckna kollektivavtal och dess innehåll, regleras utifrån de arbetsrättslagar vi har i Sverige och till viss del i EU.

Men rätten till kollektivavtal ska vi inte ta för givet.

Eftersom arbetsrättslagar beslutas av riksdag och regering har det stor betydelse vilket politiskt parti som styr Sverige och i EU.

I världen finns arbetstagare som inte har rätt att organisera sig i facket och än mindre rätt att teckna kollektivavtal.

Arbetstagare är utsatta för förföljelse, kränkningar och trakasserier, ja, rent av mord. I dessa länder råder korruption, enorma klassklyftor, fattigdom och hög kriminalitet. Kollektivavtal är en del av den svenska modellen som är väl känd internationellt.  Vi i Sverige kan stötta dessa arbetstagare genom att solidariskt påverka beslutfattande politiker så rätten till kollektivavtal och att organisera sig i facket blir verklighet i fler länder.

Kollektivavtal borgar för trygghet och ordning och reda på arbetsmarknaden, en hög kvalitet i välfärden och säkrar tillväxt i vårt samhälle.

Tillsammans är vi starka!

Viva kollektivavtal!

Viva Kommunal!