”Våga vara obekväm! Våga föra medlemmarnas talan! Våga ta plats!”

IMG_0273Åretsao2018