Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Våga vara obekväm! Våga föra medlemmarnas talan! Våga ta plats!”

Kommunal Norrbottens avdelningsstyrelse har utsett Årets arbetsplats- och skyddsombud för 2017 och vinnarna är Ann-Sofie Olsson, skyddsombud på Enens äldreboende i Gällivare och Linda Ringström, arbetsplatsombud på äldreboendet Å-center i Boden.

Jag fick en heldag med dessa eldsjälar och de berättade om sig själva, deras drivkrafter och hur de har det på sina arbetsplatser.

Ann-Sofie har varit förtroendevald på sin arbetsplats i ca 12 år och Linda i ca 6 år. Deras hjärtefråga är arbetstiderna och scheman. Linda berättar att de anställda på hennes arbetsplats har fått igenom ett schemaförslag och semesterplanering som de själva lagt.

Från vänster: Ann-Sofie Olsson, årets skyddsombud, Zara Leghissa, avdelningsordförande och Linda Ringström, årets arbetsplatsombud. I bakgrunden syns isvägen i Luleå.

De tycker att deras viktigaste uppgift är att föra medlemmarnas talan som annars lätt hamnar i skuggan.

Att arbetsplatsombudet inte ensamt ska påtala brister och förslag till förändring är viktigt för Ann-Sofie och Linda. ”Det ligger i allas intresse att tala om vad man vill och att vi är eniga på arbetsplatsen. Vi företräder medlemmarna och då är det värdefullt och viktigt att vi får uppbackning. Det går inte att ensam sitta på kammaren och tycka.”

Som arbetsplatsombud i Kommunal får man personlig utveckling genom utbildningar och kurser, man får vara med och påverka medlemmarnas villkor t ex vid omorganisationer, när ett nytt schema ska tas fram, bättre insyn i hur det fungerar på arbetsplatsen och får veta saker i förväg.

Ju fler man är på arbetsplatsen som engagerar sig i en fråga, desto större är chansen att uppnå förändring. Kommuniceringen och stödet från sektionsexpeditionen är viktigt och Ann-Sofie och Linda tycker det fungerar bra.

”Det är otroligt viktigt att ha arbetsplats- och skyddsombudsträffar. För att vi ska samla kraft och vara starka tillsammans behövs nätverkande och gemenskap och möjlighet att få knyta kontakter med förtroendevalda inom samma bransch”

De vill att yrket som undersköterska inom äldreomsorgen ska vara attraktivt och de trycker hårt på att bemanningen är jätteviktig. ”Det måste finnas tillit till oss som arbetar inom äldreomsorgen, vi är proffs på det arbete vi gör. För att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter behöver vi få resurser och så är det inte idag. Vi verkar för en god kvalitet i vård- och omsorgsarbetet och då måste vi kunna få vara här och nu i arbetet och få vara till för de äldre och sjukas behov.”

Arbetet är stressigt och de har ofta en knut i magen. De upplever att de springer hit och dit, speciellt när de arbetar tillsammans med vikarier som fått för kort och otillräcklig introduktion. Kravet från Kommunals medlemmar gällande legitimering av undersköterskeyrket tycker de är väldigt viktigt, de vill utföra det arbetsuppgifter som de lärt sig i sin utbildning. Utbildning, en bra bemanning och påverkansmöjlighet förebygger psykisk och fysisk ohälsa.

Deras budskap lyder:

”Våga vara obekväm. Våga föra medlemmarnas talan. Våga ta plats.”

Linda och Ann-Sofie gör skillnad på sina arbetsplatser.

De är proffsiga, handlingskraftiga och närvarande.

Ett stort grattis till er.

Tack för att ni finns.

 

Läs mer om Ann-Sofie och Linda här i länken nedan:

https://www.kommunal.se/nyhet/tva-belonas-sitt-fackliga-arbete