Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Kollektivavtalets dag 17 mars

Om du tror att lägsta löner, ersättning för att du arbetar kvällar, helger och nätter, begränsad arbetstid, övertidsersättning, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, försäkringar vid sjukdom, olycks- och dödsfall på jobbet, avsättning till tjänstepension och extra semesterdagar, för att nämna några, är förankrad i lagtext så är du fel ute.

Den 17 mars firar vi kollektivavtalets dag.

Och visst är det något värt att fira!

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och arbetsvillkor. Att förhandla om innehållet i avtalet är en väldigt viktig facklig aktivitet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet.

Kollektivavtal innebär även konkurrensskydd eftersom det innebär förhindrande av lönedumpning, svartjobb och ger lika konkurrensvillkor för alla arbetsgivare inom en bransch.

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. När det finns tydliga och rättvisa löner och andra villkor ökar förutsättningarna för att de anställda ska trivas, vilja stanna kvar och utveckla verksamheten och sitt eget kunnande. Det höjer även status och skapar också attraktion till olika yrken.

Kollektivavtalet är också ett fredasavtal på arbetsmarknaden. Det är en överenskommelse mellan säljare och köpare av arbete, mellan arbete och kapital, under en begränsad period av parterna att förhålla sig till.

Kommunal förhandlar ca 65 kollektivavtal inom 12 olika branscher; funktionshinder, förskola och skola, grön sektor, hushållsnära tjänster, hälso- och sjukvård, kök och restaurang, räddningstjänst, teknik, fastighet och underhåll, teknik, park och anläggning, trafik, trossamfund samt äldreomsorg.

 

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta för lägre lön eller på sämre villkor än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”

 

Kollektivavtal är solidaritet och rättvisa. Ingen behöver förhandla ensam. Arbetsgivaren kan inte ställa den ena mot den andra. Avtalet ger arbetande deras rättmätiga del.

Kollektivavtal är jämlikhet och trygghet. Det skyddar mot diskriminering och ger mer pengar vid sjukdom, dödsfall och olycksfall i arbetet. Pensionen blir högre.

Kollektivavtal är ordning och reda och ger makt. I förhandlingar om nytt avtal har parterna bråkat en gång för alla.

Kollektivavtalet stöder seriösa arbetsgivare och ger fred.

Kollektivavtalet är befrielse. Ingen arbetsgivare kan hota med utpressning och ställa jobb mot lön och villkor.