Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Det är åt helvete!”

Bussföraren kör året runt, i ur och skur. De kör efter guppiga vägar, efter hala väglag, under kalla vintermånader och varma sommardagar. De har fullt fokus på övriga trafikanter, fotgängare, cyklister, barn och vilt. Bussförarna är dock bekymrade över bland annat långa arbetsskift och delade turer. ”Det är åt helvete som det är idag. Det krävs många förbättringar inom branschen. Hur ska bussföraryrket annars få den status det förtjänar?” säger en bussförare.

Kommunal organiserar medlemmar inom kollektivtrafiken och annan transport av passagerare. Den största yrkesgruppen i trafikbranschen är bussförare, andra yrkesgrupper är spårvagnsförare, verkstadsarbetare, reparatörer, servicehallspersonal, lokalvårdare, tvättpersonal/garagearbetare och trafikvärdar.

Inom branschen finns det stora rekryteringsbehov, inte minst bland bussförarna där stora pensionsavgångar skapar brist på förare. Ett ökat fokus på miljömässig hållbarhet innebär att kollektivtrafiken prioriteras högre.

Hur mår bussförarna idag? Trötthet och stress är ett stort problem för dem. De arbetar långa skift och delade turer. Anställningarna är otrygga på grund av kontinuerlig upphandling och timanställningar förekommer i alltför hög omfattning. Bussförare utsätts för hot och våld som uppstår vid kontanthantering och kontroll av giltigt färdbevis.

Jag träffar bussförare i Gällivare.

Dialogen kopplas på och av om vartannat, de avlöser varandra mellan körningarna. Kaffet dricks på stående fot.

Mikael, Stefan och Johan.

De trivs med yrket och god kamratanda råder. Depån omfattas av både lokal- och länstrafik. Det är en mansdominerad arbetsplats och här arbetar ca 30 personer inklusive lokalvårdare, verkstadsarbetare och reparatörer.

De berättar att tidtabellen inte anpassats efter linjer som dragits om med anledning av stadsomvandlingen och det är begränsad framkomlighet vid busshållplatser som inte är trafiksäkra. Det finns få toaletter vid ändhållplatser och många är timanställda. De vill göra tidstudier för att få fram en reell tidtabell för att minska stressrelaterade sjukdomar.

”Vi vill stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsatser och tillgången till företagshälsovård kan stärkas. Riskbedömningar vid förändringar är ett bra arbetssätt. Kontanthanteringen är på väg bort vilket vi tycker är bra” säger de.

De är engagerade i sitt yrke och vittnar om långa arbetsskift och delade turer. Det finns en oro inför framtiden då det råder brist på bussförare och de omfattas ännu inte av krav på övertagande av personal vid upphandling.

Vi samtalar om nuet och framtiden. Vi samtalar om hur hinder som otrygga anställningsvillkor och brister i arbetsmiljön kan försvinna. Vi samtalar om medlemskapets värde. Om vikten av ha ett fackligt ombud på arbetsplatsen. Om att snacka ihop sig och vara starka tillsammans.

Det är de som skjutsar dina barn till skolan och håller ordning och reda i bussen så att alla ska trivas.

Det är bussföraren som ler mot dig och hälsar ”God morgon” när du är trött och ska till och från ditt arbete.

De är professionella yrkesförare.

De ger service.

De är tålmodiga.

De är en del av välfärden.

De värnar den svenska modellen.

De är Kommunal.

Trygga anställningsvillkor ska vara en självklarhet!