”Facket är vår stöttepelare”

IMG_1881KarinOlaGvare