Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Skyddsombudets dag 26 oktober

Sagt av skyddsombud inom Kommunal Norrbotten:

”Jag ser till att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar”

”Vi trivs jättebra på jobbet tack vare insatser från företagshälsovården när vi hade allvarliga konflikter på arbetsplatsen”

”Vi får vara med och påverka och vara delaktig i vad som sker i verksamheten efter att jag skrev en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen”

”Mina arbetskamrater vänder sig till mig när arbetsgivaren inte är lyhörd för risker på jobbet”

”Arbetsgivaren för en dialog med mig inför verksamhetsförändringar”

”När arbetsgivaren ville sänka arbetstiden vid neddragning, trots att samma arbetsuppgifter skulle utföras, lyckades jag få igenom att heltiderna skulle kvarstå genom att kräva arbetsmiljöåtgärder”

”Jag och chefen går skyddsronder minst en gång per år”

”Vi pratar arbetsmiljö på våra arbetsplatsträffar som vi har en gång i månaden”

”Jag har stoppat utförandet av en arbetsuppgift då allvarlig risk för personalens ohälsa förkom i en hot- och våldsituation”

skyddsombud-13002

 

Som skyddsombud företräder du arbetstagarna inom ditt skyddsområde och utses av din fackliga organisation på tre år. Du får utbildning för att kunna verka i ditt uppdrag. Du har en viktig roll, både för dina arbetskamrater och för arbetsgivaren.

Som skyddsombud bevakar du att arbetsmiljölagarna följs på arbetsplatsen och att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god. Den fysiska arbetsmiljön omfattar t.ex. lokaler, ventilation, tillgång till personalutrymmen, tunga lyft, arbete på väg, förarplats och buller. Den psykosociala arbetsmiljön omfattar t.ex. verksamhetens organisation, mobbing, kränkning, scheman, hot och våld, stress, brist på uppskattning och otydligt ledarskap.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och som skyddsombud ska du bli inbjuden av arbetsgivaren för att aktivt kunna delta i det löpande arbetsmiljöarbetet. Du är delaktig och är med och påverkar och ska ges förutsättningar för detta. Du är en viktig samverkanspartner för arbetsgivaren, eftersom du i din roll tillsammans med dina arbetskamrater kan upptäcka brister och risker i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa och/eller fara på arbetsplatsen i god tid, förutsatt att arbetsgivaren jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbetet så som det åligger denne.

Som skyddsombud är du en myndighetsperson vilket innebär att du kan, med stöd av arbetsmiljölagen, kräva åtgärder vid risker och brister i arbetsmiljön och även stoppa en arbetsuppgift och/eller en arbetsplats om det finns en omedelbar och allvarlig risk för någons liv eller hälsa.

Du medverkar till att dina arbetskamrater trivs på jobbet och förhindrar dödsfall, arbetsskador och sjukdomar som leder till sjukskrivningar som i värsta fall leder till att de anställda hamnar i arbetslöshet.

Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen, snacka ihop er och utse ett och kontakta sektionsexpeditionen på er ort.

 

Skyddsombud gör skillnad.

Skyddsombud skapar trygghet.

Skyddsombud räddar liv.

 

 

 

Här kan du läsa mer om uppdraget som skyddsombud inom Kommunal:

Skyddsombudet gör skillnad