Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Uppdrag: Arbetsplatsombud

Eva Petterson, 38 år, är ett av många arbetsplatsombud inom Kommunal Norrbotten. Hon är undersköterska och arbetar heltid inom äldreomsorgen på Nyberga särskilda boende i Älvsbyn. Här har Eva arbetat sedan år 2000 och är arbetsplatsombud sedan 10 år tillbaka.

Det bästa med jobbet?

”Det är att få känna sig behövd, att få göra skillnad för de äldre. Att få ge dem det stöd och hjälp de behöver för att öka deras livskvalitet känns värdefullt. Vi jobbar alltid för att de ska känna skillnad på vardag och helg. Vi dukar extra fint till måltiderna när det är helg och de som önskar får ett glas vin till maten. Guldkanten i tillvaron betyder så mycket” berättar Eva.

Under en vanlig dag på Nyberga bakar de mjukkaka. De har en stor häll i mitten på ett bord som de äldre samlas runt. Alla är delaktiga utifrån deras egen förmåga. Ibland gör de utflykter, bland annat till Storforsen där de grillar och umgås med varandra. De åker till Lillkorsträsk där de besöker ladugårdar och bakar mjukkakor i bagarstugan.

Eva berättar att de äldre är sämre idag när de flyttar in på äldreboendet än för några år sedan. ”De har allt svårare att själva gå ut och handla. När de äldres behov av vård och omsorg ökar, ökar även arbetsbelastningen för personalen eftersom bemanningen inte ökar i samma omfattning” säger hon.

Vad är det då som påverkat Evas fackliga engagemang?

”Viljan och möjligheten att påverka och förbättra på arbetsplatsen” svarar hon med tvärsäkerhet och bestämd blick. ”Jag får utbildning för uppdraget och lär mig mycket som jag vidareförmedlar till mina arbetskamrater. Jag är delaktig i det som händer och sker på arbetet som skyddsombud och kan påverka med hjälp och stöd av arbetsmiljölagen.” Eva berättar om ett par exempel på framgång för hennes arbetskamrater. ”Vikarierna har fått bättre miljö i deras omklädningsrum. Ett annat exempel är att när de nya lägenheterna för de boende stod klara, upptäcktes det att duschslangarna var alldeles för korta och var inte ändamålsenliga. Det installerades längre duschslangar som underlättade både för de boende och för oss personal.” Hon upplever att arbetsgivaren är lyhörd. Kommunikationen och damverkan med chefer fungerar och det uppskattas.

img_1655evaao

För Eva är det viktigt att lyssna på medlemmarna på hennes arbetsplats och vara lyhörd över deras situation och vad de vill förbättra. Hon berättar att Kommunal i Älvsbyn går igenom vikariernas löner kontinuerligt i samband vid nyanställning. Eva fyller på sin verktygslåda som arbetsplatsombud allt eftersom. ”Jag får bra information från sektionen och avdelningen via utbildningar” säger hon.

Eva bemannar sektionsexpeditionen en till två dagar i veckan. Hon tar emot samtal och medlemmar som besöker expeditionen och svarar på mail. Hon besöker medlemmar i Älvsbyn på deras arbetsplatser. ”Det är väldigt lärorikt, jag lär mig något nytt varje dag” säger hon om expeditionsarbetet. Just nu är hon engagerad i utbildningsfrågor inom Vård- och omsorgscollage. ”Utbildning är jätteviktigt. Denna studievariant är ett bra sätt att kombinera studier och arbete. Min arbetsplats kommer att ta emot elever som går Vård- och omsorgscollage vilket känns jättekul” berättar Eva.

Den viktigaste frågan för Kommunal?

”Lönesatsningen och arbetsvillkoren för undersköterskor känns jätteviktig. Vi ska påverka politiker och arbetsgivare för att höja statusen på yrket. Det är svårt att rekrytera till undersköterskeyrket, få vikarier väljer att stanna kvar i yrket. Att arbeta som undersköterska handlar inte bara om att hjälpa de äldre och sjuka att sköta sin personliga hygien, det är så mycket mer. Deltidsarbetet måste också läggas till historien. Heltid ska vara norm och i Älvsbyns kommun finns utvecklingsmöjligheter”

Eva och hennes arbetskamrater driver fackliga frågor på arbetsplatsen. De värnar om de goda arbetsvillkoren för de vet att om personalen mår bra så gör även de boende det.

De är eniga.

Det ger resultat.

De är Kommunal.

 

 

 

Här kan du läsa mer om vad uppdraget som arbetsplatsombud inom Kommunal innebär:

https://www.kommunal.se/paverka/fortroendevald/om-du-vill-bli-arbetsplatsombud?vv_hit=true