Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Kvalitet före tids- och prispress!”

Höstvindarna viner runt husknutarna i Boden denna dag i slutet av september. Jag träffar Katarina, Ylva, Gunilla och Adam som är yrkesverksamma lokalvårdare. De utför lokalvård inom kommunala verksamheter och...

Fortsätt läsa

Höstvindarna viner runt husknutarna i Boden denna dag i slutet av september.

Jag träffar Katarina, Ylva, Gunilla och Adam som är yrkesverksamma lokalvårdare. De utför lokalvård inom kommunala verksamheter och arbetar i lag. Daglig lokalvård, storstädning, vaxning av golv och lokalvård i allergisalar i skolor hör till arbetsuppgifterna.

”Vi trivs med arbetet och kollegorna, vi har roligt på jobbet. Det är fritt och vi tar eget ansvar, arbetet är självständigt. Eleverna är helt underbara, vi har bra kontakt med dem och det är viktigt att eleverna förstår varför de ska ställa upp stolarna och hålla ordning och reda runt omkring sig. Vi är alla varandras arbetsmiljö och skolan är att jämföra som elevernas arbetsplats” berättar de när jag frågar dem vad som är det bästa med jobbet. De får information om nya rengöringsmedel och arbetsredskap och kontinuerlig utbildning i kemikaliehantering och ergonomi vilket de tycker är bra.

img_1628lokalvardare

Katarina, Ylva och Adam.

Katarina har varit yrkesverksam i 30 år som lokalvårdare, Ylva i 34 år, Gunilla i 26 år och Adam i 3 år. Katarina, Gunilla och Ylva är tillsvidareanställda, Adam är visstidsanställd. Medelåldern för lokalvårdare där Katarina, Gunilla och Ylva anställd, är 58 år. Det är ovanligt att personalen arbetar fram till pensionsåldern, många går före 65 års ålder.

Eftersom medelåldern är hög för lokalvårdarna är många på väg att gå i pension. Personalrekryteringen kommer att bli en utmaning. ”Vi har brist på arbetskraft, redan idag är det svårt att rekrytera personal” berättar de. De anser att en personalpool med tillsvidareanställd personal är en bra lösning. De har tillsammans med sina arbetskamrater lyft frågan men fått avslag hittills.

”Arbetet är tungt och slitsamt. Vi har hög arbetsbelastning och risken för arbetsskador är hög. Vi utför samma arbetsuppgifter trots att vi blivit färre personal. Arbetsschemat är tajt. Lokalerna är inte alltid anpassade efter vår arbetsmiljö i skolor och förskolor, heltäckningsmattor och små möbler försvårar vårt arbete och sliter på kroppen. Vår och höst värst, det dras in sand och där det är små utrymmen, många möbler, stora barngrupper tar arbetet tid och det blir svårjobbat” berättar de. Inom yrket förekommer tyvärr visstidsanställningar och ofrivilligt deltidsarbete alldeles för ofta.

De tycker samverkan med arbetsgivare, anställda och andra fackförbund är viktigt. De kan förebygga många arbetsmiljöproblem genom att ha en dialog med varandra. Det är inte alltid de upplever att de blir lyssnade på och det är inte okej. Ventilationen i lokalerna kan vara ett bekymmer, den stängs av under skolloven per automatik och tanken på att det är lokalvårdarnas arbetsplats året runt finns inte alltid.

Gunilla är arbetsplats- och skyddsombud för hennes kollegor. Hon fick förtroendet av hennes arbetskamrater och tycker att uppdraget är viktigt. ”Vi kan hantera risker och problem på ett bra sätt, det sätts in åtgärder och resultatet blir ofta bra. Hon tycker att samarbetet med andra fackförbund i arbetsmiljöfrågor är viktigt. ”Vi har ofta gemensamma frågor och tillsammans kan vi göra mycket som främjar en god arbetsmiljö för alla anställda” säger hon. Gunilla upplever att hon får gehör och positiv feedback från hennes kollegor och av lärarna. De har nyligen genomgått en stor omorganisation där förvaltningar slagits ihop. ”Arbetet har inte varit helt smärtfritt men nu har det mesta landat” berättar hon. En fråga som är viktig för dem, är att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor. Deras kollegor inom fastighetsskötsel får arbetsskor av arbetsgivaren men inte lokalvårdarna. Detta tycker de är mycket orättvist och ojämställt.

img_1627gunilla

Gunilla.

Gunilla tycker att det är viktigt att fler unga vuxna engagerar sig i facket. ”Vi måste prata och berätta om varför facket är viktigt och vad vi tillsammans kan åstadkomma för förbättringar i arbetslivet och i samhället. Betydelsen av kollektivavtalets värde är mycket viktigt” säger hon.

Lokalvård är ofta föremål för upphandling inom kommuner och landsting. Prispress i kombination med brist på uppföljning har attraherat oseriösa företag till städbranschen. För att minska förekomsten av oseriösa företag bör kollektivavtal vara ett krav vid offentlig upphandling. För att bibehålla kontinuitet och kompetens, bör krav på personalövertagande införas och ses som en övergång av verksamhet. Personalen berättar att de känner sig luttrade och uppgivna. ”Under årens lopp har lokalvården varit konkurrensutsatt många gånger. Vi bär på en ständig oro att säljas ut” berättar de. De anser att kvalitet i lokalvården ska styra istället för att tidsåtgången för insatserna ska styra. ”När resultatet blir dåligt för att inte förutsättningarna getts mår man dåligt eftersom man har känslan av att man inte gjort ett bra arbete” säger de.

Deras budskap:

”Politiker, låt kvalitet gå före tids- och prispress! Resultatet blir så mycket bättre då!”

 

Kommunal släppte nyligen rapporten Livräddarna- en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården. Denna rapport beskriver lokalvårdarnas roll inom hälso- och sjukvården och vikten av hög kvalitet i utförande av städning.

 

Lokalvårdarna utför ett enormt viktigt arbete.

Yrket är varken enkelt eller betydelselöst. Det kräver kunskap och kompetens.

De är inte utbytbara.

De är proffs.

De är livräddare.

 

 

 

Här kan du ta del av rapporten:

https://www.kommunal.se/livraddarna