Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

I Norrbottens pärla ryms framtidstro och jäddraranamma

Jag är i Älvsbyn för att träffa medlemmar i Kommunal.

Vid entrén till Fyrklöverns korttidsboende möter jag Britta, 63 år, i full färd med att baxa in ett trasigt väggskåp i ett förråd. ”Kom och hjälp till här, det är tungt” säger hon med bestämdhet i rösten.

När skåpet är på plats går vi in till boendet och personalen bjuder på en kopp kaffe. Här jobbar även Johanna, 25 år och Emmy, 18 år. Britta är vårdare, Johanna vårdbiträde och Emmy undersköterska. De arbetar i lag tillsammans med 10 medarbetare, var av 4 är heltidsanställda och resten arbetar deltid. Arbetslaget alternerar mellan två boenden som ger omsorg och vård till äldre och sjuka.

Britta har arbetat i 25 år i yrket, Johanna i 7 år och Emmy är nyutexaminerad och har börjat jobba som undersköterska den här sommaren.

IMG_1492EmmyJohanna

Emmy och Johanna på bild.

”Vi som är unga kommer med nytänk. Det är en bra stämning på den här arbetsplatsen, alla känner att man får komma till tals och säga vad man tycker. Vi får inte alltid igenom allt men det finns en lyhördhet. Vi har en bra mix av ålder och erfarenheter, vilket ger struktur i verksamheten. Att ha någon att fråga, ger trygghet som nyanställd och som vikarie” säger Emmy.

De uppskattar sina kollegor och de goda relationerna de har till varandra. ”Bemötandet är väldigt viktigt och första intrycket är ofta bestående” tycker de.

”Vi är stolta över det arbete vi utför men vi skulle vilja ha mer tid till att öka de boendes livskvalitet som te x sitta ute i solen och kunna läsa tidningen och prata tillsammans. Vi har under en längre tid gett förslag om att få en altan på baksidan av huset vilket skulle underlätta för de boende att få komma ut en stund om dagarna men vi får inget gehör. Vi vill även göra studiebesök på liknande verksamheter för att kunna utvecklas vidare” berättar de.

”Undersköterskeyrket är underskattat. Vi värdesätts så lågt och det är så orättvist! Jag blir jättearg när jag hör någon säga: `att arbeta inom vården är lika med att torka bajs`. Så är det absolut inte! Det är så mycket, mycket mer!” säger Emmy.

De tycker att arbetsgivarens lyhördhet är viktigt och de vill utveckla handledningen för personalen. ”Det är vi som är proffsen, vi känner de boende bra och för många gånger deras talan. Då vill vi också bli lyssnade på. Det är viktigt med rutiner, arbetsuppgifterna kan vara psykiskt belastande och ensamarbete känns inte så tryggt, varken för oss som personal eller för de boende. Det är viktigt med kontinuitet gällande personal och arbetssätt. Vi har möjlighet att delta på föreläsningar vilket vi uppskattar.”

Facket då?

”Facket är bra. Vi har många bra försäkringar och a-kassan är en trygghet. Vi hade tidigare en fackklubb där vi drev många viktiga frågor och fick gehör för. Det fanns ett stort engagemang och flera yrkeskategorier inom Kommunals avtalsområde ingick i klubben. Sen gör sektionen här i Älvsbyn mycket för oss medlemmar som kanske inte alla vet. Vid nyanställning går de igenom alla anställningsbevis för att säkerställa att medlemmarna får rätt lön och det är jättebra. Vi har nyligen utsett ett fackligt ombud på vår arbetsplats vilket känns tryggt.”

Vi samtalar om möjligheten att som medlem gå fackliga utbildningar och att kunna engagera sig i frågor man brinner för. Vi samtalar om att se och uppskatta varandra, ung som gammal. Om drivkrafter och möjligheter. Om utmaningar.

Vi kommer osökt in på den värdediskriminering som råder på arbetsmarknaden idag och den undersköterskesatsning som Kommunal och Sveriges kommuner och Landsting kommit överens om.

”Vi vill bli värderade för det jobb vi utför! Vi arbetar i team och utför samma arbetsuppgifter oavsett vi är vårdare, vårdbiträde eller undersköterska. Alla har medicindelegation. Heltid ska vara norm och vi ska kunna leva på vår lön! Vi jobbar med människor och vi vill fortsätta jobba inom det här yrket trots utmaningar. Utbildning är viktigt, det ska finnas utbildningskrav men då ska vi också få lön för det!”

Britta, Johanna och Emmy är engagerade i sitt arbete. Här finns mycket jäddrar anamma. Det märks på kroppsspråket och i ord. Här finns kraft och vilja. De vill förändra. Förbättra. Men något måste ske nu för det råder brist på undersköterskor i Älvsbyn. Nu och i den närmaste framtiden.

En bra välfärd byggs med goda arbetsvillkor.

Goda arbetsvillkor skapar trygghet för välfärdsarbetarna och kommuninvånarna.

Låt Norrbottens pärla få fortsätta glänsa.

I en värdig välfärd finns inga förlorare.