Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Vi vill vara bra ambassadörer!”

Avtalsrörelsen är igång. Ett stort antal medlemmar har skrivit över 30 000 avtalsförslag som ligger till grund för de yrkanden som ställts till arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och Landsting. Kraven består bland annat höjda ingångslöner, högre löner och ersättningar med särskild satsning för undersköterskor, heltid som norm, förbättringar gällande arbetstidens förläggning och bemanning.

Jag träffar Jonas, Britta och Eva-Maria som jobbar inom hemtjänsten. De är undersköterskor och vi samtalar runt avtalskraven. De sitter rakryggade och med stolthet och bestämdhet i rösten berättar de om deras yrke, det arbete de utför och vad de vill förbättra.

IMG_0634JonasBrittaEvaAOhtj

”Det bästa med att arbeta inom hemtjänsten är friheten, ingen dag är den andra lik. Vi gör skillnad för de äldre och sjuka som vi vårdar och ger stöd, det är mötet med människan som är så värdefullt” berättar de.

”Arbetet är utmanande och vi är tusenkonstnärer och använder vår flexibilitet. Det är utmanande och vi utvecklar oss själva. Känslan av nöjdhet infinner sig vid arbetsskiftets slut.”

Jonas, Britta och Eva-Maria tycker avtalskravet är bra.

”Det är jätteviktigt att snacka lön. Ingångslönerna måste höjas men även ett ordentligt lönelyft för alla som har lång erfarenhet i yrket och branschen. Lönen måste upplevas som rättvis. Vi ska också kunna leva på lönen, få ha hälsan i behåll och kunna ha ett gott liv då vi går i pension.”

De berättar om arbetsgivare som väljer att inte ta emot elever från omvårdnadsprogrammet eftersom de får en negativ bild av hemtjänsten. Deras erfarenhet är att eleverna vill samtala med de äldre och sjuka för att lära känna dem och kunna ge bästa vård och omsorg vilket inte hinns med så ofta.

”Vi måste få upp statusen på yrket. Det är alldeles för få som väljer undersköterskeyrket idag. Arbetsvillkoren måste förbättras och vi vill kunna vara bra ambassadörer för branschen och yrket. Dåliga arbetsvillkor och sänkta löner är baklängestänk” säger de.

Tillgång till arbetskläder är också viktigt för Jonas, Britta och Eva-Maria. De anser att det är en nödvändighet att även byxor, skor och jackor ska tillhandahållas av arbetsgivaren. Kommunals medlemmar som arbetar inom hemtjänsten vittnar om, att trots beslut av Socialstyrelsen om att införa arbetskläder från den 1 januari i år, har inte alla arbetsgivare tillmötesgått detta. Kommunals skyddsombud och medlemmar har reagerat kraftigt över detta och anmälan till Arbetsmiljöverket har gjorts.

”Vi färdas mellan vårdtagare och bär med oss smitta som överförs mellan de äldre och sjuka. Även personal riskerar att bli smittad. Det är speciellt kännbart när vinterkräksjukan härjar. Det är jätteviktigt att förebygga detta” säger de.

Jonas, Britta och Eva-Maria har ett budskap:

”Gör yrket attraktivt, undersköterskeyrket är så värdefullt!”

Så lyssna nu, politiker och arbetsgivare. Låt proffsen vara proffs.