Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Internationella Kvinnodagen 8 mars

Dagen instiftades 1910 på initiativ av tyskan Clara Zetkin och först 1978 antog FN.s generalförsamling Internationella Kvinnodagen och gjorde den till högtidsdag den 8 mars, 67 år senare. 1979 antogs konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) av FNs generalförsamling. 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag.

Vi spolar framåt till år 2016 för att se hur det är ställt med jämställdheten.

7 av 10 kvinnliga pensionärer är beroende av garantipension för att kunna klara sig ekonomiskt. Det skiljer 3,6 miljoner i faktisk arbetslivsinkomst mellan män och kvinnor, männer tjänar mer. Det skiljer 2 800:- mellan en verkstadsarbetare och en undersköterska med likvärdig utbildning, verkstadsarbetaren tjänar mer. Arbetsskadeförsäkringen är ojämställd och missgynnar kvinnor. Allt fler kvinnor blir sjukskrivna. Visstidsanställningarna ökar inom välfärdssektorn.

Över hälften av alla undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, lokalvårdare och personliga assistenter anställs på deltid.

Löneklyftorna ökar, högavlönade får högre löner samtidigt som politiker och arbetsgivare vill sänka lönerna för anställda inom välfärden, handeln och hotell- och restaurangbranschen. Dessa branscher är kvinnodominerade och har redan idag de lägsta lönerna.

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv, om frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Kommunal kräver heltid som norm, en bra lön som går att leva på, ett hälsosamt arbetsliv, arbetstider som främjar hälsa och möjlighet till återhämtning.

Så nu är det dags att politiker och arbetsgivare gör verkstad av de stora bristerna i jämställdhetsarbetet.

Vi tänker inte vänta längre!

Till jämställdhetsverkstaden, politiker och arbetsgivare!