Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Att få tusen blommor att blomma

Det är eftermiddag och det har redan börjat mörkna ute då jag beger mig till djursjukhuset i Gammelstad i Luleå.

Här arbetar ca 40 personer och inom verksamheten arbetar veterinärer, djursjukskötare, djurvårdare, fastighetsskötare, receptionister, butikspersonal, blodmedicinanalytiker, sjukgymnaster samt administrativ personal.

IMG_0244EvidensiaPersonal

Från vänster: Elisabeth Pekkari, chef, Tina Hedman, arbetsplatsombud, Camilla Remahl, blivande skyddsombud och Hanna Nyman.

Evidensia djursjukhus är det enda djursjukhuset i Övre Norrland. Här arbetar personal dygnet runt. De har operation samt vårdavdelning och tar emot ca 24 000 patienter varje år. Hundar och katter är majoriteten av patienterna samt kaniner, marsvin, ormar och fåglar.

FullSizeRenderEidensiaRTG (9)FullSizeRenderEvidensiaReception (10)FullSizeRenderEvidensiaButik (8)IMG_0252EvidensiaRehabFullSizeRenderLabbet (7)

Röntgen.                                            Receptionen.                                                Butiken.                                                             Rehab.                                              Laboratoriet.

Här finns laganda, sjuktalet är lågt och trivseln hög. Hur kommer det sig?

Elisabeth Pekkari som är chef berättar att personalen är drivkraften och hon anammar det coachande ledarskapet framför det diktatoriska. ”Här får man göra det man är bra på och som personal ska man känna sig nöjd med sin arbetsinsats när arbetsskiftet är slut. Kunden ska också känna sig nöjd. Ett bra bemötande är jätteviktigt, vi tar emot sjuka djur och deras ägare är oroliga och väldigt måna om djuren. Det är känslor inblandade och då är det viktigt att vi är proffsiga” säger hon.

Hon fortsätter: ”Det är viktigt att personalen får ihop livspusslet. Alla ska känna ansvar för kunden och verksamheten. Utmaningar som uppstår löser vi tillsammans, vi är en välsmord organisation.”

Elisabeth är en vän av ordning. För henne är rutiner, riktlinjer och tydlighet viktigt. ”Vi är så många som arbetar här och var och en vet vad som förväntas av dem. Det finns en tydlig struktur i arbetet. Vi är ISO-certifierade och arbetsmiljöarbetet är viktigt.” Hon tycker att fortbildning för personalen är viktigt för att upprätthålla den goda kvaliteten i verksamheten och bjuder även in konkurrenter att delta i dessa. ”Vi har internutbildningar i bl a strålskydd” berättar hon.

Personalen har möte en gång i veckan och det finns inga hinder att ta upp fackliga frågor. Dagordningen på dessa möten är densamma och följs upp.

Tina Hedman som är Kommunals arbetsplatsombud, är nöjd med verksamheten och det goda samarbetet som finns. ”Evidensia tog över verksamheten för ca 1½ år sedan. Vid detta tillfälle stärktes vårt samarbete. Det föll väl ut och övergången gick väldigt smidigt. När det är förändringar på gång, är tiden till förankring med Kommunals medlemar inget problem, det får ta den tid det tar. Elisabeth är öppen för förändringar och personalgruppen är enig. Vi har haft framgång i schemaläggningen och alla som vill får jobba heltid. Vi får fortbildning och föreläsning regelbundet.”

Tina tycker att det är viktigt att vara med i facket. Alla på arbetsplatsen är anslutna. Hon presenterar sig för nyanställda och berättar varför man ska vara med i facket. ”Här organiserar Kommunal djurvårdare, djurvårdare med utökad nivå (D 9), leg djursjukskötare samt fastighetskötare” säger hon. ”Vi har tecknat ett lokalt kollektivavtal med arbetsgivaren som innebär att Kommunals medlemmar har högre ersättning för jour och obekväm arbetstid utöver det centrala kollektivavtalet” berättar Tina. Hon tycker det är jätteviktigt att nyttja de rättigheter man har som medlem som t ex att skriva avtalsmotioner och hon är ledamot i avtalsdelegationen för det avtal hon och hennes arbetskamrater är anställda på. Tina och Elisabeth har ett nära samarbete och träffas ofta för att ha en dialog runt det som sker inom verksamheten. ”Vi har kontinuitet i ledarskapet och en bra kommunikation. På den här arbetsplatsen gör vi mycket tillsammans, även utanför arbetstid. Vi har After work, och många av oss har egna hundar och hästar som gemensamma intressen”

Djursjukhuset har fått dispens från Jordbruksverket för att kunna utbilda djurskötare på utökad nivå (D 9). Elisabeth värnar om att vidareutbilda djurvårdarna på Evidensia och ser deras kompetens som en tillgång för verksamheten och berättar att det även är svårt att få tag i leg djursjukskötare idag.

Nästa år kommer verksamheten att utökas och de kommer att specialisera sig på onkologi. ”Idag remitterar vi patienter som vi f rom nästa år kommer att kunna vårda själva” berättar Elisabeth.

IMG_0253EvidensiaOP

Operation pågår. Här får en hund sitt skadade knä opererat.

På Evidensia djursjukhus finns kraft, eldsjälar och klokskap. Här får tusen blommor blomma.

Det goda arbetsplatsnära fackliga arbetet ger resultat. Personalen känner delaktighet, kan påverka sin arbetssituation och trivs bra på jobbet. Det finns utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljön är god.

Jag frågar Tina och Elisabeth vilket budskap de vill ge ut.

”Det är jätteviktigt att ha en öppen kommunikation. Man kommer aldrig framåt om man aldrig lyfter det som inte är bra. Utvecklingen stannar av. Vi är noga med att god gemenskap gör oss starka tillsammans och det är jätteviktigt” säger de.

Jag kan inte annat än hålla med dem!

Vi är starka tillsammans!