Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Trafikens stolta men otrygga välfärdsarbetare

Kommunal Norrbotten har konferens för medlemmar inom trafikbranschen. Oskar Taxén, utredare för Kommunal deltar. Oskar går igenom rapporten ”Vem är det som kör egentligen?” som han skrivit. Rapporten är en bred analys om upphandlad busstrafik och hur dagens upphandlingar skapar otrygghet för trafikens anställda. Och som vanligt när det gäller otrygga villkor för välfärdsarbetarna, drabbas även medborgarna.

IMG_0197Oskar1

Dagens upphandlingar skapar otrygghet och problem för anställda inom trafiken idag. Medlemmarna och de förtroendevalda berättar om hur det är för dem och deras arbetskamrater då vid kontrakttidens slut, ha ångest och oro över om man har jobbet kvar, om man ska tvingas söka om de tjänster man haft i flera år för att bli provanställda till en betydligt lägre lön, om man överhuvudtaget får tjänsten på nytt, om att timanställning är mer regel än undantag. De vittnar om arbetsgivarnas ovilja till förebyggande arbetsmiljöarbete, om bristande trafiksäkerhet vid stadsplanering, om hur de utsätts för hot och våld på grund av att de hanterar kontanter.

Men de värnar också om resenärerna. De är bussförarna, värdar och värdinnor som ser till att du och jag reser tryggt och säkert till och från jobbet och skolan. De är verkstadsarbetare som ser till att bussarna är i gott skick under resan. De kör i ur och skur, möter dig med ett leende varje dag. Lotsar dig rätt när du inte vet vilken buss du ska ta för att nå din destination. De känner till barnen, tröstar när de är ledsna. De vet var du ska kliva av om du råkar somna under färd. De bjuds på fikabröd av uppskattande resenärer, speciellt de äldre. De är serviceminded. De vill utveckla tekniken för att underlätta för dig som resenär. De är mån om att trafiksituationen och busshållplatserna är säkra så du inte riskerar råka ut för en olycka vid av- och påstigning.  De är bärare av det miljövänliga och ekonomiska resealternativet och de är vägens väktare.

Idag har de få möjligheter till att påverka sina arbetsvillkor och säkerheten efter vägarna. Därför att ingen lyssnar på dem. De vill inte vara i den här situationen. De är stolta över sitt yrke.

De har massor av goda idéer som utvecklar kollektivtrafiken och höjer kvaliteten. De har lång yrkeserfarenhet. De vill höja statusen, speciellt nu när det blir allt svårare att få tag på förare. De vill ha trygga anställnings- och arbetsvillkor. De vill ha högre lön.

IMG_0202KonfTrafik3dec

”Bort med kontanthanteringen, det finns teknik som stödjer detta! Vi vill att det ska vara krav på kollektivavtal och övertagande av personal vid upphandling!”

Engagemanget är stort.

Viljan till förändring och förbättring är stark.

Senare under eftermiddagen träffar vi politiker som sitter i direktionen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Vi berättar om medlemmarnas situation. Om Kommunals förslag till åtgärder för en tryggare kollektivtrafik med hög kvalitet.

För visst går det att skapa trygghet. Om man vill.

Kommunal vill. Och vi står fast vid våra krav.

Tillsammans är vi starka!