Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Äntligen krav på arbetskläder!

Så kom äntligen det lagstadgade kravet på arbetskläder, något som Kommunals medlemmar och förtroendevalda krävt en längre tid. Kravet har medlemmarna inom vård, omsorg, förskola och hushållsnära tjänster ställt därför att de vet vikten av arbetskläder och vad ett gott smittskydd innebär för att förhindra smittspridning.

Det finns arbetsgivare som varit lyhörda för kraven och sett nyttan av att tillhandahålla arbetskläder för personal men långt ifrån alla. Det krävs även att personalen får en uppsättning av arbetskläder för ombyte och att det finns tillgång till tvättmaskiner på arbetsplatsen så att personalen inte ska tvingas bära med sig smittbärande kläder hem till sina familjer.

Varför har då inte alla arbetsgivare tillhandahållit personalen arbetskläder tidigare? Många hänvisar till att det är en kostnad men är det verkligen det som är problemet? Har man då som arbetsgivare ställt sig frågan om vilka konsekvenser det får att inte skaffa personalen arbetskläder? Jag är fullt övertygad om att smittspridningen och ett utökat antal insjuknade kostar betydligt mer är vad arbetskläder kostar.

Arbetskläder minskar belastningen på hälso- och sjukvården samt kostnaderna för vikarier och sjuklön.

Preventivt hälsoarbete lönar sig alltid och äntligen har Kommunals krav landat i en föreskrift som Socialstyrelsen tagit fram som kommer att gälla från och med 1 januari år 2016.

Tillsammans är vi starka!