Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Det är du och jag som är facket och vi gör skillnad”

IMG_1245Värderingar

Jag träffar Mats, Johan, Jenni, Fredrik, Gloria, Tobias och Camilla under deras pågående arbetsplatsombudsutbildning.

De arbetar inom hemtjänst, personlig assistans, lokalvård, park samt förskola i Luleå. Det är ett engagerat gäng och samhällsfrågor är något som berör och känns viktigt.

”Skolan är oerhört viktig” säger de. ”Om man inte får en bra utbildning får man svårt att få arbete”. Främlingsfientligheten och rasismen som breder ut sig är en fråga som upprör. ”Hur möter vi rasism i vår vardag? Vad säger vi i möten med människor med rasistiska synpunkter? Vågar vi ta debatten och stå upp för alla människors lika värde?” Vi pratar om hur Kommunal ser på främlingsfientlighet och rasism. Vi står fast vid vår värdegrund som bygger på en socialistisk demokratisk grund.

Vad var det då som gjorde att de tackade ja till uppdraget?

”Mitt intresse och engagemang stärktes efter det att jag medverkade på en träff för personliga assistenter som Kommunal anordnade i Stockholm” berättar Fredrik. Andra faktorer som gjorde att de tog steget var att intresse väcktes efter en medlemsutbildning, att ingen annan ville ta på sig uppdraget och att deras arbetskamrater frågat dem.

Vi samtalar vidare om uppdraget. Johan berättar att han kunnat hjälpa en sjuk arbetskamrat att nyttja en av de försäkringar som ingår i medlemskapet tack vare facklig utbildning. Tobias och Camilla värnar om barnskötaryrket. De ser deras profession som ett kvalitativt komplement till förskollärarna och vill arbeta med branschfrågor.

Det dessa eldsjälar har gemensamt är att de vill vara med och påverka arbetsvillkoren för sina arbetskamrater, de vill vara med där besluten fattas. Det är de som är experterna inom deras branscher och yrken. Närvarande, proffsiga och handlingskraftiga.

De vill behålla tryggheten som kollektivavtalen och arbetsrättslagarna ger, de värnar om deras branscher och yrken. De vill bygga nätverk för att lära, stärka, för att påverka till det bättre. Rättvisa löner, pensionen och arbetsmiljön är viktigast för dem. Att fackliga företrädare finns på arbetsplatserna uppskattas. Det är ett bra sätt att ha en dialog om vad som händer och vad som är på gång.

Det är i möten på arbetsplatserna, i möten med medlemmarna och förtroendevalda som glöden och viljan till förändring blir verkstad.

Det är i dessa rum styrka och enighet byggs. Det är med goda värderingar vi tillsammans ska värna och kämpa för ett tryggt, jämlikt och jämställt samhälle. För trygga, jämlika och jämställda arbetsvillkor.

Där alla får vara sig själva. Oavsett var man kommer ifrån, oavsett hälsa, oavsett ekonomi, oavsett sexuell läggning, oavsett ålder. Utrymme och förutsättningar att få utvecklas, att känna gemenskap, att få uttrycka sig, att få kämpa för det man tror på. Solidaritet, rättvisa, frihet, demokrati. Allas lika värde.

Här finns inte plats för främlingsfientlighet, hat eller fattigdom. Här finns inte plats för kränkningar, utfrysning eller stängda öron.

Mats, Johan, Jenni, Fredrik, Gloria, Tobias och Camilla har bestämt sig. De tillsammans med sina arbetskamrater är Kommunal. De tar kampen för ett bättre och tryggare arbetsliv och samhälle.

Tillsammans är vi starka.