Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Tre Working class heroes

De är barnskötare. De är fastanställda vikarier. Deras arbetsplatser omfattas av 35 avdelningar på 10 förskolor. De är proffs. De är Working class heroes.

 IMG_1213WCHOrmberget

Radhia, Baryalay och Johan arbetar som barnskötare för Luleå kommun. De har lång yrkeserfarenhet. Radhia har varit yrkesverksam sedan 2008, Baryalay sedan 2003 och Johan sedan 1998. De jobbar i team och ingår i en pool för att täcka upp då annan personal inom förskolorna är frånvarande. Man kan beskriva det som att de är fast anställda vikarier. De har arbetat tillsammans i fyra terminer.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsatte denna pool då de märkte att det fanns stora problem att få tag på vikarier och få kontinuitet av detsamma då planering på förskolorna skulle ske.

Vad är det bästa med jobbet?

”Det bästa med att arbeta som barnskötare i poolen är att det är flexibelt, att få vara utomhus och att vi kan påverka och styra innehållet i arbetet. Cheferna är lyhörda och saker vi tar upp åtgärdas snabbt.” Radhia, Baryalay och Johan har ett grundschema som de arbetar efter och de har en grundplacering där de arbetar när de inte har något uppdrag. De jobbar i team, dvs. de är på samma förskola, hela dagar, alla tre. Det händer att de inte arbetar på samma förskola men det är sällan. Den överenskommelsen har de gjort med arbetsgivaren.

Men det har inte alltid varit så. Tidigare fick de gå in vid annan personals frånvaro inom hela kommunen. De kunde vara på en förskola på förmiddagen och på en annan på eftermiddagen. De hade ingen grundplacering som de har idag. De jobbade även deltid. De fick heller aldrig jobba tillsammans och träffa varandra. Detta arbetssätt var inte framgångsrikt. De upplevde stark stress, hög arbetsbelastning och kontinuiteten var dålig.

Johan berättar om när han jobbade som barnskötare i en annan kommun. Där förekom, som på många andra ställen, listor där chefer registrerade hur många dagar de arbetat. När de närmade sig det antal dagar som innebar en fast tjänst, erbjöds de helt enkelt inte mer arbete. Det finns inte utrymme för sådan usel personalpolitik. Det är inte acceptabelt att sådant förekommer.

Vad var det då som gjorde att de valde att bli medlemmar i Kommunal?

”Det är bara så det ska vara, man ska vara med i facket. Facket innebär att jag har rättigheter, jag får hjälp när jag har behov av det. Jag har haft stor glädje, nytta och stöd av Kommunal i Luleå” säger de.

”Det krävs kunskap och tålamod att jobba med barn. Flexibilitet är viktigt. Barnen är olika individer och vi möter många barn eftersom vi ambulerar mellan 35 avdelningar. Vi vet när vi ska backa och när vi ska kliva fram. Ibland är det känsligt för barnen, speciellt de yngre, när ordinarie personal är borta och nya ansikten kommer. Den ordinarie personalen talar om för barn och föräldrar när vi ska jobba på avdelningarna, vi har bra kommunikation med varandra. Barnen ska längta till förskolan” berättar de. ”Visst testar barnen gränserna med oss” säger de med glimten i ögat, ”men det ser vi på en gång och har förståelse för det. Det är så underbart att se barnen utvecklas”.

Deras erfarenhet och goda kommunikation med personalen på förskolorna gör att de vet vilka rutiner och riktlinjer som gäller på respektive arbetsplats. Radhia, Baryalay och Johan är en otroligt viktig länk för att förskoleverksamheterna inom deras område ska fungera. Det strålar kring dem när de berättar om sitt arbete och deras resa i yrkeslivet. Det finns engagemang, ansvar, vilja och kärlek. De är välfärdsarbetare.

Hur lyder då nomineringen för dessa tre Working class heroes? Jo, så här: De är flexibla, har ett gott bemötande, hög kunskap och kompetens och mod att våga ta upp problem med chefer och kraft att rätta till dessa.

Trygga barnskötare ger trygg barnomsorg. Barnomsorg ska vara utvecklande, rolig och trygg för barnen. Den ska även vara en service till föräldrar så de kan arbeta och studera. För att uppnå förskolans samtliga mål och syften måste kontinuiteten säkras och alla kompetenser i förskolans arbetslag ses med en långsiktig personalpolitik. Förskollärare ska kompletteras av barnskötare. Barnskötare är pedagoger med en yrkesutbildning på gymnasienivå för att arbeta med barn. Barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan.

Trygga famnar är inte utbytbara!