Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Det ”rena” slaveriet

Idag är det Internationel Domestic Workers Day.

Runt om i världen arbetar mellan 50-100  miljoner människor som tjänstefolk i människors hem och hushåll. 25 miljoner av dessa arbetar utanför sitt hemland. Över 80 % är kvinnor. Barnarbete förekommer i hög utsträckning.

50 % av dessa har inte begränsad arbetstid per vecka.

45 % har inte rätt till vilodag varje vecka.

99 % av hushållsarbetarna i Asien har inte någon semester.

De som arbetar som hushållsarbetare veckans alla dagar och de hunsas och blir utnyttjade på alla möjliga olika sätt under slavliknande förhållanden. Många arbetar mer än 16 timmar i sträck utan ledighet, sexuella övergrepp och våld hör till vanligheterna. Arbetsgivarna tar deras pass så att de inte ska ge sig av. De är livrädda, har inga pengar och känner inte till var de kan få hjälp och skydd. Många kan inte språket i det land som de arbetar i.

År 2011 antog FN:s trepartsorgan för arbetslivsfrågor, ILO, konvention 189. Konventionen bygger på hushållsanställdas rättigheter och är ett stort genombrott för världens hushållsarbetare.

De krav som facken ställer är minimilön, socialt skydd, reglerad arbetstid, en ledig dag i veckan och betald semester.

Hittills har endast 16 av 200 länder antagit denna konvention och Sverige är ännu inte en av dessa.

År 2013 fick dåvarande arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson frågan om hon avsåg att vidta åtgärder för att Sverige snarast skulle ratificera ILO:s konvention 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Hon svarade då att ett analysarbete pågår inom Regeringskansliet och att en skrivelse skulle överlämnas till Riksdagen innan utgången av år 2014.

Det måste hända något nu.

Slaveriet måste få ett stopp.

 

 

Källa:

Regeringen.se

Lo.se