Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Fackligt medlemskap förenat med döden

Idag har jag blivit intervjuad av en elev från SFI (Svenska för invandrare)  inför en tidningsartikel.

Han vill veta vad Kommunal Norrbotten gör, vem som kan bli medlem, vilken betydelse facket har för Sverige.

Vi samtalar om arbetsrättslagarna, om yttrandefriheten, om rätten att strejka.

Han berättar om facket i Colombia, hans hemland.

”Jag var med i facket. Man får vara med i facket men ingen vågar protestera.”

Jag frågar varför.

Han drar fingrarna över munnen för att illustrera ett blixtlås.

”Inga protester, inga strejker. Ingen vågar säga något.”

Han berättar om korruption, mutor och den låtsade demokratin. 2013 mördades 26 människor på grund av deras fackliga engagemang. Knappt 4 % är organiserade i facket i Colombia.

Reformer av arbetsrättslagstiftningen, våldet och den anti-fackliga lagstiftningen har kraftigt försvagat de fackliga organisationerna. Det har inneburit längre arbetsdagar och ett försvagat anställningsskydd, korttidskontrakt och de tillfälliga anställningarna har ökat.

”Jag vill berätta för de andra eleverna på SFI om varför det är viktigt att gå med i facket, här i Sverige är det inte farligt” säger han.

Hans blick blir mer intensiv. Facket och fackliga rättigheter är viktigt för honom.

Frågor föder frågor. Han frågar vad Kommunal Norrbotten gör för invandrare, hur vi arbetar för att de inte ska bli utnyttjade. Vi pratar politik och värderingar. Allas lika värde. Solidaritet. Frihet. Rättvisa. Demokrati.

”I Colombia påstås det finnas demokrati. Ja visst, vi får rösta men det är en styrd demokrati och den styrs inte av folket!”

Vi samtalar om svårigheterna att få arbete, om det svåra svenska språket, om att lära sig hur det går till att fylla i alla blanketter till myndigheter, att förstå regler.

Han vill veta hur Kommunal Norrbotten löser konflikter. I Colombia kan arbetsmarknadsministeriet gå in och beordra omröstningar på arbetsgivarens begäran och tvinga parterna till obligatorisk skiljedom i en konflikt om strejk pågått mer än 60 dagar.

Vi ska värna om våra arbetsrättslagar i Sverige. Vi har inte fått dem gratis. Vi kan bli av med dem i ett klubbslag.

Han ska återkomma med fler frågor till mig och han har en önskan att facket kommer till SFI och informerar om facket för hans studiekamrater. Visst gör vi det. Vi ska dela med oss av våra värderingar och våra krav på mänsklighet. För att andra ska få det bättre.

Tillsammans är vi starka. Mycket starka.