Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
webbtidningen Sunt Liv

Kritik mot granskning av kvinnors arbetsmiljö

”Om chefen bara tänker på ergonomi när han eller hon ska förebygga så att folk slipper få ont i ryggen, då missar de att det också är de höga kraven…