Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
vårdbiträde

Guldgruvan i hälso- och sjukvården (2011)

Kvalitetsregistren är av stor vikt, tycker Kommunal, och är för en starkare nationell styrning. Kommunal förordar att personal som arbetar nära patienter och brukare ska ha direkt delaktighet när registren…

Yttrande över betänkandet – Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Med anledning av detta framför Svenska Kommunalarbetareförbundet följande synpunkter: Utredningens ambition är att lägga förslag som utgör ett steg…

Vardagens hjältar – Undersköterskor och vårdbiträden i svensk äldreomsorg (2000)

Ledarskapet är viktigare för personalens trivsel än om ägandet är offentligt eller privat. Det visar undersökningen Vardagens hjältar från 2000. De som arbetar inom äldreomsorgen trivs med sina jobb. De…