Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
valfrihetssystem

Slaget om den likvärdiga skolan

Den likvärdiga skolan har bytts ut mot ett skolsystem där skillnaderna mellan elever, kommuner och olika skolor ökar. De generella skolresultaten sjunker. Det har gått fort och utvecklingen går åt…

Avskaffa LOV!

”Ställ bara hårdare krav i avtalet så blir allt bra, eller följ upp bättre”, hör man ofta i debatten om offentliga upphandlingar. Kommunen köper välfärd från privata aktörer för många…

Yttrande över delbetänkande av Utredningen om patienters rätt, Vårdval i Sverige (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat delbetänkande. Med anledning av detta framför Kommunal följande synpunkter: Sammanfattning Utredningen om patientens rätt föreslår i sitt delbetänkande införandet av…