Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
välfärdssystem

Yttrande över Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:105 (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och anför följande synpunkter: Energi, klimat och ekonomisk tillväxt Kommunal ser ytterst positivt på att LU behandlar frågorna om…

Yttrande över SOU 2008:100 – Bidragsspärr (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Kommunal instämmer i utredningens grundläggande ambition att motverka felanvändningen av socialförsäkringarna. Kommunal hänvisar till sitt…

Yttrande över SOU 2008:74 – Rätt och riktigt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Kommunal anser att kraven på kontroll ska vara lika noga för ersättningar och bidrag, som…