Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
utvecklingsgaranti

Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010

Arbetslösheten i stort fortsätter att stiga i de nordiska länderna exklusive Norge, samtidigt redovisar kommuner och landsting ett överskott 2010. I rapporten Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010 ger en beskrivning av…