Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Utrikesfödda

Hur mycket arbetar utlandsfödda bland sysselsatta?

I genomsnitt har utrikesfödda bland sysselsatta längre faktisk veckoarbetstid än inrikes födda och förklaringen är att de har färre frånvarotimmar per vecka.