Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
tidsbegränsad anställning

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetslösheten sjunker bland Kommunals medlemmar. I oktober 2007 hade 3000 fler kommunalare arbete jämfört samma period förra året. Men bland medlemmar med arbetshandikapp stiger arbetslösheten trots högkonjunkturen. – Det är…

Anställning på lika villkor – En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen (2003)

Under 1990-talet har antalet personer med tidsbegränsade anställningar ökat. I november 2001 hade cirka 200 000 personer en tidsbegränsad anställning bara i kommunerna. Som regel är dessa anställningar förknippade med…