Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
sysselsättningsgrad

Yttrande över Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:105 (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och anför följande synpunkter: Energi, klimat och ekonomisk tillväxt Kommunal ser ytterst positivt på att LU behandlar frågorna om…

Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan (2006)

Högre lön är viktigare än kortare arbetstid. Det är ett av beskeden som medlemmarna gav i Kommunals medlemsdialog om arbetstiderna hösten 2005. På förbundsmötet i maj 2006 ska förbundets mål…

Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till heltidsanställning (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Heltidsutredningen ger en omfattande och grundlig bild av problematiken kring ofrivilligt deltidsarbete på den svenska arbetsmarknaden. Det ofrivilliga deltidsarbetet…