Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
strukturförändring

Femton år av strukturförändring (2005)

Rapporten belyser utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden under de senaste femton åren. Rapporten fördjupar sig i två sektorer på arbetsmarknaden, ”vård och omsorg” respektive ”utbildning och forskning”, där den största…