Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
strukturella orättvisor

25 procent eller 3,6 miljoner kr – inkomstskillnaden mellan kvinnor och män under ett arbetsliv

Lönediskriminering kan förekomma i olika former, exempelvis inom ett givet yrke men också mellan yrken eller arbetsmarknadssektorer. Det första fallet kan relativt enkelt hanteras på arbetsplatsnivå genom att dra rätt…